2017/04/06 geplaatst in Mobiliteit

Beïnvloeding reisgedrag sleutel tot bereikbaarheid: MobiliteitsLab maart

Het eerste Mobiliteitslab van dit jaar vond plaats bij WTC Amsterdam. Veel participanten waren hierbij aanwezig; de urgentie van mobiliteitsoplossingen voor Zuidas is voor de meeste partijen nu evident. Creativiteit en flexibiliteit zijn hierin onontbeerlijk.

Vervolg Beter Benutten
De afgelopen jaren hebben we door het programma Beter Benutten meer kunnen doen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Eind 2017 loopt Beter Benutten II af, er komt wel een mogelijk soortgelijk programma. Er is in samenwerking met Hello Zuidas en de gemeente een notitie ingediend waarin de focus en mogelijke projecten zijn beschreven. In de loop van het jaar verwachten we meer te horen over het vervolg.

Mobility As A Service (MAAS)
Finn van Leeuwen van gemeente Amsterdam praat het gezelschap bij over Mobility As A Service. MAAS houdt in het kort in: het beter koppelen van het aanbod en de vraag naar mobiliteitsoplossingen door middel van een digitaal platform. Ideaal gezien worden niet alleen alle mogelijkheden om van A naar B te komen zichtbaar in dit platform, maar dient het tevens als portemonnee en kun je in één keer voor alle diensten afrekenen. Het geeft gebruikers de vrijheid te kiezen op welke manier ze ergens willen komen, rekening houdend met verschillende factoren zoals tijd, prijs en CO2-uitstoot. Het is gericht op ontzorging en flexibiliteit, waarbij de gebruiker centraal staat. Ook betreft het een open platform, waar álle mobiliteitsinitiatieven hun aanbod op kwijt kunnen.
Het individu en de beïnvloeding van het reisgedrag is de sleutel tot betere bereikbaarheid, maar juist op dit niveau is het lastig opereren voor de overheid. Binnen een MAAS platform zou de overheid financiële incentives kunnen aanwenden om de gebruiker te beïnvloeden. Zuidas moet gaan dienen als proeftuin voor MAAS.

Deelauto’s: Audi Shared Fleet (ASF)
In 2013 is Audi Shared Fleet gelanceerd in Zuidas. Na vier jaar ASF is er de wens de vloot uit te breiden en te vergroenen. Ook bij andere Green Business Clubs worden deelautoprojecten opgezet, onder andere in het Utrechtse Stationsgebied en het Haagse Beatrixkwartier.
In september plaatst Vesteda elektrische BMW’s bij De Boel, ABN AMRO onderzoekt de mogelijkheden voor het introduceren van Amber en een aantal bedrijven hebben zelf poolauto’s, zoals CBRE. Voor bedrijven is het belangrijk dat deelauto’s dicht bij het kantoor staan en dat het betalen makkelijk verloopt, een deelauto moet het bedrijf ontzorgen. De vergroening van de ASF lijkt nu, in tegenstelling tot vier jaar geleden, wel haalbaar. Hier gaan Beheermaatschappij WTC Amsterdam en GBC Zuidas zich in verdiepen. Verder zou het wenselijk zijn als de aanbieders zouden samenwerken, zodat een gebruiker zich in één keer kan aanmelden voor de verschillende deelautosystemen.

Cycloon
Tot slot was er een pitch van Cycloon fietskoeriers, die een uitgebreide groene bezorgservice bieden. Vesteda maakt al gebruik van de diensten van deze partij, naar tevredenheid. Ook met andere participanten zijn gesprekken over samenwerking met Cycloon. De partij heeft de ambitie een transport hub te creëren buiten het gebied. GBC Zuidas praat hier graag met hen over verder.