2024/03/14 geplaatst in Logistiek

Amsterdamse logistiek in beweging

Tijdens de werkconferentie ‘Samen naar een nieuwe Amsterdamse Logistiek’ heeft wethouder Melanie van der Horst een oproep gedaan aan deelnemers om vooruit te denken en innovaties te omarmen voor een duurzame toekomst in de groeiende stad. Tijdens de conferentie bracht Diederik Imfeld, projectmanager Logistiek van Green Business Club Zuidas, een case in, waarbij de cruciale rol van inkopers bij het verduurzamen van goederenvervoer centraal stond.

De wethouder benadrukte de noodzaak om de logistiek schoner, lichter, veiliger en slimmer te organiseren, gezien de verwachte stijging in bevolking, banen en bezoekers in 2030. Logistieke bedrijven werden uitgedaagd om vernieuwende oplossingen te bedenken om Amsterdam bereikbaar en leefbaar te houden.

Diederik Imfeld: “In 2018 hebben participanten van Green Business Club Zuidas de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend, met als doel om in 2025 volledig emissievrij goederen te vervoeren. De afgelopen jaren zijn we de uitdaging aangegaan met verschillende projecten, waarbij de inkoper en een gebiedsgerichte aanpak centraal staan. Van pakketkluizen in multi-tenantgebouwen tot het bundelen van facilitaire goederen via hubs. Dit jaar gaan we starten met een bezorgservice in winkelgebieden rondom de Zuidas, die niet alleen de lokale economie versterkt, maar ook broodjes, bloemen en cadeaus op de fiets bezorgt. Maar we realiseren ons dat opschaling nodig is en dat partners in de logistieke keten moeten wennen aan de prominente rol van de inkoper. Het is daarom interessant te kijken naar alle stakeholders en ons motto ‘verminderen, verslimmen, vergroenen’ in overweging te nemen.”

Tijdens de conferentie deelden deelnemers verschillende ideeën, waaronder vrachttrams, logistieke ketenregisseurs, aanvullende beprijzing, meer leveringen in de nacht en over het water, en minder ‘last-minute just-in-time’. Bedrijven benadrukten de noodzaak van duidelijke richtlijnen en het delen van data als randvoorwaarden voor efficiëntere logistiek. Deelnemers aan sessies over hubs, elektrisch vervoer, en transport over water concludeerden dat samenwerking van essentieel belang is voor efficiënte logistiek.

De werkconferentie is een startpunt voor samenwerking waar GBC Zuidas zich graag voor inzet. Meer weten over verduurzaming van stadslogistiek? Neem contact op met Diederik. (diederik@greenbusinessclub.nl )