2018/07/31 geplaatst in Mobiliteit

Amsterdam zet samen met werkgevers in op Mobility as a Service (MaaS)

Bron: Amsterdam Zuidas

Met één handeling zien welk vervoermiddel je het beste kunt gebruiken, reserveren en betalen, waarbij rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke voorkeuren en omstandigheden en de drukte op de weg en het spoor. Flexibel reizen moet zo aantrekkelijk worden dat een eigen- of lease auto niet langer een vanzelfsprekendheid is of veel minder wordt gebruikt. Dit concept heet Mobility as a Service (MaaS) en wordt de komende jaren versneld ontwikkeld om de bereikbaarheid van Zuidas, Amsterdam en de regio structureel te verbeteren.

Het beste vervoermiddel voor jou in één overzicht

Zuidas gemeente Amsterdam daagt de markt uit om een app te ontwikkelen die dit faciliteert. Daarbij werkt Amsterdam samen met de Vervoerregio en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat een landelijk programma uitrolt om in zeven regio’s in Nederland MaaS-diensten te laten ontwikkelen.

Tegelijkertijd is samen met werkgeversvereniging ORAM, Green Business Club Zuidas en diverse grote (internationale) werkgevers in en om Zuidas samengewerkt om de eisen en wensen zo te stellen dat bedrijven de dienst als zodanig kunnen aanbieden aan hun medewerkers. Werkgevers kiezen voor een vervoersdienst die de duurzaamheid, medewerkerstevredenheid, flexibiliteit van reismogelijkheden en bereikbaarheid van hun kantoren vergroot.

Met werknemers zijn we al langer aan het experimenteren met deelmobiliteit, onder andere door middel van de Zuidas Mobility Experience in oktober 2017 en april 2018. Met een uitgebreid doelgroepen- en drijfverenonderzoek is inzicht verkregen in de specifieke behoeften en wensen van de medewerkers in Zuidas, die de dienst straks als eerste kunnen gaan gebruiken.

Wanneer is MaaS er?

Het Ministerie heeft de eerste stap vorige week gezet door de landelijke ambities te publiceren en de markt te vragen om mee te denken. Meer informatie vind je op het platform Dutch Mobility Innovations. In september zullen de plannen in overleg met geïnteresseerde aanbieders en vervoerders worden aangescherpt. Het is de bedoeling dat de dienst vanaf 2019 operationeel is. De vervoersdienst moet na lancering in Zuidas zo snel mogelijk opschalen naar andere bedrijven, bewoners en bezoekers van de stad en regio.

Het platform is er nog niet, wel zijn er al wel veel alternatieven voor de auto

Om alternatieven voor de auto in kaart te brengen voor bewoners, worden 100 vergunninghouders in Amsterdam gevraagd hun auto voor twee maanden te laten staan en mee te doen aan een proef om de alternatieven uit te proberen. De gemeente onderzoekt of er genoeg vervoermiddelen zijn, of deze ook voor iedereen toegankelijk zijn en of ze een volwaardig alternatief zijn voor de eigen auto. Ben je inwoner van Amsterdam en bezit je een parkeervergunning? Bezoek dan de projectwebsite voor meer informatie over de aanmeldprocedure. In de tussentijd verkennen we ook in Zuidas de mogelijkheden om een veel groter aanbod van deelauto’s, -fietsen en andere vervoersmiddelen op straat te realiseren.