Laden Evenementen

Werksessie projectgroep Mobiliteit + Logistiek

Op 28 januari komt de projectgroep Mobiliteit + Logistiek digitaal bij elkaar om de Ambitieverklaring 2021 – 2025 te bespreken. Deze ambitieverklaring wordt in het voorjaar door de CEO’s van GBC Zuidasparticipanten ondertekend

De afgelopen jaren is binnen de projectgroep uitvoering gegeven aan de eerdere ambitieverklaring en zijn vele projecten ontwikkeld en/of voortgezet. Voorbeelden hiervan zijn:

Logistieke hubpilot met Zuidasbedrijven
E-bike Tryout voor medewerkers
De Elektrische Taxiweek

In de komende jaren werkt Green Business Club Zuidas, onder andere via het platform Van A tot Zuidas, aan de verdere verduurzaming van verkeer en vervoer in het gebied.

Wilt u meer weten of zich aanmelden voor deze werksessie? Mail naar Diederik Imfeld, projectmanager Mobiliteit en Logistiek via diederik@greenbusinessclub.nl.

Meer Evenementen


Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.