2020/03/04 geplaatst in Energie

Aardgasvrij steeds dichterbij

Zuidas van het aardgas, Zuidas doet het licht uit, warmte-koude opslag; in Zuidas zijn grote ambities op het gebied van energiebesparing en de overstap op duurzame energie. Grote, impactvolle projecten vergen veel voorwerk en samenwerking, maar in dit geval is geduld werkelijk een “schone” zaak. Projectgroep Energie van Green Business Club Zuidas kwam op donderdag 13 februari bijeen om de voortgang te bespreken.

Mag het licht uit?
Als je ‘s avonds langs Zuidas rijdt is het overduidelijk: in nog veel te veel gebouwen staat de hele nacht het licht aan. Daar wil GBC Zuidas iets aan doen. Initiatieven zoals Earth Hour en Nacht van de Nacht vragen hier al op wereld- en landelijk niveau aandacht voor. Nina van den Berg, projectleider Energie van GBC Zuidas, geeft een update over het project Zuidas doet het licht uit. Hiermee willen we het écht donkerder maken in Zuidas ’s nachts. Dit bespaart veel energie en voorkomt lichtvervuiling. GBC Zuidas benadert “lichte” gebouwen voor een gesprek om samen te kijken hoe het anders kan. Daarnaast is in samenwerking met Gerrit Rietveld studenten een campagne gestart voor bewustwording.

Smart Buildings
Jan Huisman van Engie vertelt over het fenomeen Smart Buildings. Dit is niet alleen een manier om gebouwen (en de directe omgeving) te verduurzamen, maar ook om een ideale werkplek te creëren waarbij de ruimtes optimaal worden benut en de gebruiker het als prettig ervaart. Bij een echt smart gebouw zijn de performance van het gebouw en het welzijn in het gebouw in balans.

Door middel van sensoren kan een schat aan data worden opgehaald uit gebouwen, zoals de bezetting, temperatuur, verlichting en het energieverbruik. Als deze op een slimme manier worden gekoppeld aan techniek, is het mogelijk een gebouw optimaal te laten functioneren. Engie heeft van haar kantoor in Bunnik een proeftuin gemaakt waar dit principe wordt uitgeprobeerd en verder ontwikkeld. In dit proces wordt de eindgebruiker betrokken; er wordt eerst gekeken naar de behoefte en/of duurzaamheidsdoelen. De resultaten zijn veelbelovend: zo is een stijging van 139% van gebruik van vergaderruimtes geconstateerd, en ook het gebruik van flexplekken is met 130% gestegen. De maximale bezetting ging van 42% naar 68%. Zo wordt er efficiënter omgegaan met de ruimtes in het gebouw.

Zuidas aardgasvrij in 2025
In een moderne stadswijk als Zuidas is aardgas eigenlijk een achterhaalde energiebron. Veel gebouwen hebben geen aansluiting, maar Zuidas is nog niet aardgasvrij, en dat is wel het streven. Daarom is de projectgroep Energie bezig met een zogenaamde proposition paper, waarin onder meer staat waar de gasaansluitingen nog zitten. GBC Zuidas participant Hompe Taselaar heeft een duidelijk overzicht gemaakt, dat verder aangevuld kan worden door andere participanten. Frans Taselaar van Hompe & Taselaar licht het plan toe waar zij mee bezig zijn in samenwerking met Liander. Op de kaart (zie afbeelding) is zichtbaar waar de gasleidingen al buiten gebruikt zijn gemaakt, en dat het gestaag richting een aardgasvrije Zuidas gaat. Het NS station is aardgasvrij, ABN AMRO en WTC zijn bezig met het proces tot afsluiten en alle nieuwe woontorens hebben sowieso geen aansluiting meer. Als dit proces als zodanig wordt doorgezet, verwachten we dat Zuidas in 2025 helemaal aardgasvrij is.

Bodemenergiesystemen optimaal benutten
Een van de taken van de omgevingsdienst is om de nieuwe regelgeving voor energiebesparing en –verduurzaming voor bedrijven te controleren en te handhaven. Daarnaast denken zij mee over hoe de bestaande duurzame energiebronnen optimaal kunnen worden benut. Marlies Lambregts van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vertelt over de analyse die zij in opdracht van de gemeente hebben uitgevoerd van de bestaande duurzame energiebronnen in Zuidas.

In Amsterdam Zuidas bestaat een hoge dichtheid aan bodemenergiesystemen, maar van de 23 onderzochte systemen bleek slechts de helft een redelijke benutting te hebben. Zo gaat veel koude- en warmte nog verloren. Hoe kunnen deze systemen beter samenwerken en op elkaar worden afgestemd? Kan een gebouw dat “over” heeft, het aan een nabijgelegen gebouw geven? Lambregts drukt aanwezige bedrijven op het hart dat ze vooral niet moeten wachten tot de Omgevingsdienst komt met een controle, maar ze zelf aan de slag kunnen met het verzamelen van data, het vergaren van kennis en het maken van een actieplan. De Omgevingsdienst wil daar graag bij helpen.

Waar Zuidas doet het licht uit op korte termijn tot resultaat kan leiden, hebben de verwijdering van de aardgasaansluiting en optimalisatie van warmte- koudebronnen meer voeten in de aarde. Toch kan door samen te werken in deze verschillende initiatieven flinke impact worden gemaakt op energiebesparing en daarmee CO2 reductie.

Er wordt een overleg gepland voor betrokkenen om dieper in te gaan op de analyse van de Omgevingsdienst. Wilt u hier bij aanwezig zijn? Neem contact op met Nina van den Berg: Nina@greenbusinessclub.nl.