Tijdens het jaarlijkse Green Business Club Zuidas CEO-ontbijt tekenden 26 CEO’s voor een Zero Waste Zuidas in 2030.  Het doel: een circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. Voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en uiteindelijk energie.

Met grote volumes samen naar nul
Met ruim 43.000 werkzame mensen vormt Zuidas het grootste zakendistrict van Nederland. Hoewel exacte cijfers niet bekend zijn, wordt er ruim vier miljoen kilo afval geproduceerd op jaarbasis, waarvan het grootste gedeelte restafval is. Met het ondertekenen van de overeenkomst committeren bedrijven zich aan het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen. Deze aanpak creëert volume, waardoor afval zo optimaal en hoogwaardig mogelijk kan worden verwerkt. In 2020 starten de deelnemers met papier, karton, plastic en organisch afval.

Na ondertekening vond een werksessie plaats om de ambitie -Zuidas Zero Waste in 2030 –  samen vorm te gaan geven. Er ontstonden hier vijf concrete richtingen, die verder worden uitgewerkt:

 1. Verkennen van de markt
  Swill, plastics en papier worden in de overeenkomst genoemd als de mono-stromen waar we mee starten. Moeten deze stromen verder worden gedefinieerd en opgesplitst in sub-stromen zoals koffiebekers, koffieresidu en citrusschillen? Wat zijn de mogelijkheden voor hoogwaardige en lokale verwerking?
 2. Inzicht en meten
  Voor precieze uitwerking van businesscases en potentiele impact, is data nodig. Op welke manier wordt restafval gemeten? Er moet één lijn gehanteerd worden voor rapportage en definities. Deze groep komt met een opzet voor een brief die deelnemers aan ZWZ naar hun inzamelaar sturen om zo de markt te informeren over het project én met de open vraag of zij zoveel mogelijk inzicht in volumes en verwerking kunnen geven.
 3. Gedragsverandering
  Hierbij ligt de focus op de voorkant van het gescheiden inzamelen. Op welke manier worden medewerkers gemotiveerd en betrokken? Kan er bijvoorbeeld een uniform inzamelingsmiddel worden aangedragen voor op de werkvloer van deelnemers waar nu nog niet gescheiden wordt? Maar ook: hoe kun je medewerkers bewegen minder afval te produceren?
 4. Multitenant torens
  Op bedrijfsverzamelgebouwen ligt zeggenschap over het afvalcontract meestal bij de beheerder. Ambities van de beheerder, eigenaar en verschillende huurders kunnen uiteen lopen en er is weinig tot geen inzicht in de prestaties van individuele huurders. Op welke manieren kunnen de verschillende stakeholders verleid worden tot deelname?
 5. Inkoop
  Voorkomen is beter dan genezen. Door anders inkopen kan afval worden gereduceerd. Niet alle deelnemers hebben direct invloed op de contracten voor inzameling van afval, maar wel op hun eigen inkoop. Deze groep zoekt uit welke producten waar “afval vrij” kunnen worden ingekocht, en of er producten zijn – denk aan koffiebekers – die wellicht helemaal niet meer ingekocht hoeven worden.

Vervolg
Het idee is dat elk van de vijf richtingen deze zomer verder wordt uitgedacht in een groepje van participanten uit verschillende disciplines. Vervolgens kunnen we de eerste stappen gaan zetten van denken naar doen.

Samenwerking
Zero Waste Zuidas is een initiatief van Amsterdam Economic Board en Green Business Club Zuidas. De participanten van Green Business Club Zuidas zetten zich al jaren in voor het verminderen van het restafval en het hoogwaardig verwerken van monostromen. Bestaande initiatieven zijn een goede basis voor verdere samenwerking tussen participanten en opschaling.

De Amsterdam Economic Board werkt aan een regionaal grondstoffentransitieprogramma waarbij samenwerking en schaal essentieel zijn voor innovatie,  vernieuwing en grootschalige verandering.

Meer weten? Neem contact op met Nina van den Berg, projectmanager Afval & Circulair – nina@greenbusinessclub.nl.