2020/10/23 geplaatst in Groen

1000 m2 extra waterbergend groen dak in Zuidas

Het VU Hoofdgebouw is sinds vorige week uitgerust met een blauw-groen onderzoeksdak. Er zijn lokale grassen en kruiden ingezaaid, vijvers gemaakt voor vogels en een wilde bijenkolonie heeft er een huis gevonden. Green Business Club (GBC) Zuidas heeft samen met Waternet en gemeente Zuidas Amsterdam de ambitie gesteld 25.000m2 waterbergend groen dak te initiëren in het gebied. Met dit dak draagt de VU bij aan deze ambitie.

We weten inmiddels dat groen in de stad noodzakelijk is om deze leefbaar te houden. Planten helpen om de lucht te zuiveren, water op te vangen, de stad te koelen en bieden plek aan vogels en insecten. En dan hebben we het nog niet eens over de werking die groen op de mens heeft! In een stedelijke omgeving zoals Amsterdam Zuidas is er minder ruimte voor groen. Het is daarom belangrijk om ook op andere plekken groen toe te voegen aan het gebied. 

Een hoop potentiële ruimte is er bijvoorbeeld op de daken; in Zuidas zo’n 180.000 m2! GBC Zuidas, Waternet en Amsterdam Zuidas hebben de gezamenlijke ambitie om 25.000 m2 waterbergend groen dak in Zuidas aan te leggen. Er is op dit moment meer dan 30% van deze ambitie gerealiseerd, dus er zijn nog wat vierkante meters te gaan! Daarom organiseerden GBC Zuidas, Loyens & Loeff, Waternet, Amsterdam Zuidas en DGBC vorig jaar het groene dakdiner voor eigenaren, ontwikkelaars en beheerders waar zij kennismaakten met de voordelen van groene daken. Aankomend jaar zal hier vervolg aan worden gegeven tijdens PROVADA en er wordt op het moment gewerkt aan het uitwerken van de business case achter groen, waterbergende daken. 

Onderzoeksdak VU
Met de plaatsing van dit prachtige onderzoeksdak op de VU is weer 1000 m2 extra gerealiseerd! Wetenschappers van het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) gebruiken het polderdak daarnaast ook voor onderwijs en onderzoek. Denk aan onderzoek naar verandering in luchttemperatuur, luchtvochtigheid, waterbalans en isolerende werking. Op deze manier draagt onderwijs en onderzoek bij aan het vergroten van de kennis over groene daken in Amsterdam.

Willem Verduyn, Manager Realisatiemanagement – Vastgoedbeheer VU en bestuurslid GBC Zuidas: “Dit past goed binnen de focus van de VU op Science for Sustainability, en bij de wens om onderwijs en onderzoek vanuit een multidisciplinaire benadering bij elkaar te brengen. Wij hechten in het onderwijs veel waarde aan Community Service Learning. Hierbij zet de student zijn of haar academische kennis en vaardigheden in om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners. We doen met en op dit dak kennis op die elders in Amsterdam en Nederland gebruikt kan worden.”

Duurzame Campus
Het groene dak levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de campus. De ambitie is om 20 tot 30% meer groenvoorzieningen op het campusplein te realiseren. Dit gebeurt door het planten van volwassen bomen en verschillende bij- en vogelvriendelijke struiken en plantensoorten, die van nature in dit gebied groeiden. Het water wordt slim beheerd, door water vasthouden om tekorten te voorkomen tijdens vaker optredende droge perioden, en daarnaast vroegtijdig af te voeren voordat hevige regenbuien wateroverlast geven. In de toekomst is de VU in haar energievoorziening volledig aardgasvrij, in combinatie met 100% duurzaam opgewekte energie. Door bijvoorbeeld warmtekoude opslag.

Subsidies
Ter stimulering van meer groen in de stad stelt gemeente Amsterdam verschillende subsidies beschikbaar, waaronder ‘Groene daken en gevels’ en ‘Blauwgroene daken Amsterdam’. Afhankelijk van de kosten, wordt er respectievelijk tot maximaal 50% en 75% vergoed. Een mooie extra motivatie voor het aanleggen van meer groen!

Heeft u vragen of wilt u hiervan gebruik maken? Neem contact op met Lotte Gottschal via lotte@greenbusinessclub.nl.