Label C kantoren: subsidie voor Zaanse panden!

Per 1 januari 2023 dienen kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 minimaal te voldoen aan energielabel C. Een label moet worden opgesteld door een erkend EPA-U adviseur.

Gemeente Zaanstad & Green Business Club helpen!

Wij ondersteunen kantooreigenaren bij het behalen van een beter energielabel. U kunt gebruik maken van een gratis (algemeen) energieadvies- en begeleidingstraject om uw pand te verduurzamen. De maatregelen uit dit energieadvies kunnen bijdragen aan verbetering van het energielabel. In het adviestraject wordt u ook ondersteund bij de uitvoering van de maatregelen en op weg geholpen met financiering.

KLIK HIER voor het aanvragen van een energieadvies.

 

Toezicht en handhaving vanaf 1 januari 2023
Energielabel C voor kantoren is onderdeel van de bouwwetgeving waarmee de overheid regels stelt aan de minimale energiezuinigheid van kantoorgebouwen die nodig is om de klimaatdoelen te behalen. Indien gebouwen in 2023 niet over een geldig energielabel C (of beter) beschikt, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. U kunt de labelstatus van uw gebouw controleren via de website EP-online. GBC Zaanstad participant de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied controleert namens gemeente Zaanstad op naleving van energielabel C. Deze handhaving zal starten per 1 januari 2023. 

 

Waar moet u aan voldoen en hoe vraagt u het energielabel aan?
Op de website van RVO lees je hoe je een energielabel kunt aanvragen of verlengen en in welke gevallen  kantoren zijn uitgezonderd van de verplichting. Een label moet worden opgesteld door een erkend EPA-U adviseurHet maken van een label duurt één tot enkele weken en is na vaststelling 10 jaar geldig. 

 


Stappenplan Label C

Check uw energielabel op de website EP-online
Heeft uw kantoor energielabel A t/m C, let dan op dat het label in 2023 nog niet is verlopen. De geldigheidsduur van een label is 10 jaar.

Uw kantoor heeft nog geen label
Laat een energieadviseur een inschatting maken van de energiezuinigheid van uw gebouw. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C), dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden. Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (label D t/m G), dan moeten eerst energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Lees hieronder in welke 4 stappen dat gaat.

Uw kantoor heeft label D t/m G
Heeft uw kantoor label D t/m G, volg dan de volgende 4 stappen om uw pand voor 2023 naar energielabel C te tillen, of beter dan label C natuurlijk!

 • Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan
  Een energieadviseur signaleert noodzakelijke energiebesparende maatregelen en maakt een kostenberekening.
 • Stap 2: Verken financiële regelingen
  RVO geeft meerdere subsidies voor het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk subsidiewijzer van RVO
 • Stap 3: Voer de maatregelen uit
  Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit en voldoe ten minste aan energielabel C. Zorg ook direct voor de uitvoering van ‘no regret’-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een energieneutraal kantoor en invulling geven een toekomstbestendig Parish Proof kantoor
 • Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen
  Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registeren.