Mobiliteit

Participanten binnen de projectgroep Mobiliteit zetten zich gezamenlijk in om woon-werkverkeer en de andere vormen van transport in Zaanstad te verduurzamen.

Terugblik 2021

Zaanstad groeit. De concrete uitdaging voor het realiseren van 20.000 woningen ligt al op tafel. Hiermee zal Zaanstad groeien naar in totaal 200.000 inwoners in 2040. Maar ook dan stopt de groei niet. Ook voor de periode ná 2040 zal de verstedelijking van de Metropoolregio Amsterdam verder doorzetten en resulteren in steeds meer inwoners en arbeidsplaatsen in Zaanstad. Naast meer inwoners betekent dit ook (fors) meer verplaatsingen. Een toekomstbestendig plan met betrekking tot verkeer en mobiliteit in Zaanstad is nodig om deze groei mogelijk te maken met behoud van de unieke kwaliteiten die Zaanstad heeft.

In 2021 kwam het Mobiliteit Totaal Plan tot stand. Met het Mobiliteit Totaal Plan wil de GBCZS stapsgewijs toewerken naar een duurzame groei van de mobiliteit in Zaanstad Noord. Het eindelijke doel is om bedrijventerrein Noorderveld Molletjesveer (NVMV) beter toekomstbestendig bereikbaar te maken. Door op bedrijventerrein NVMV de basis te leggen kan de rest van Zaanstad hier in een later stadium op doorgaan.

2022

In 2022 gaan we aan de slag met de verschillende maatregelen/ activiteiten zoals omschreven in het mobiliteit totaal plan.

Wilt u zich ook aansluiten bij de projectgroep Mobiliteit of wilt u graag meer informatie hebben over dit onderwerp, mail dan naar anne@greenbusinessclub.nl.

Deze pagina wordt gevuld met concrete projecten in Zaanstad. Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten van andere Green Business Clubs is de te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Mobiliteit

Fiets Fun E-bike Probeeractie

 

De Fiets Fun E-bike Probeeractie is een actie waarbij organisaties de gelegenheid wordt geboden om drie maanden lang kosteloos E-bikes onder hun medewerkers te laten uitproberen. Om medewerkers dát zetje in de rug te geven om de auto (wat vaker) te laten staan en de fiets (wat vaker) te pakken. Het doel is natuurlijk om het aantal werknemers dat met de auto van huis naar het werk gaat te verminderen. Zodat we niet nog langer in de file hoeven te staan, zodat het bedrijvige Zaanstad goed bereikbaar blijft, zodat er minder co2 uitstoot is, zodat medewerkers vitaal en gezond blijven, zodat woon-werk verkeer duurzamer wordt én goedkoper.

Bekijk op de Kennisbank

Verkenning HUBS in Zaanstad

De projectgroep Mobiliteit en Gemeente Zaanstad werken samen met betrokken bedrijven aan de realisatie van een HUB in Zaanstad. De ambitie is om in 2021 met een pilot van deelauto’s te starten op bedrijventerrein Noorderveld – Molletjesveer. Samen met bouwbedrijven uit het gebied wordt ook een logistieke HUB onderzocht. Ondanks dat HUB een hypewoord lijkt te worden, moeten we de functionaliteit ervan niet onderschatten: een strategisch centraal gelegen plek waar diverse mobiliteitsfuncties worden gedeeld zoals (bouw) logistiek, deelauto’s en -fietsen, parkeergelegenheid, oplaadvoorzieningen en opslag.

Lees meer

Gratis mobiliteitsscan

De projectgroep biedt in samenwerking met stichting Breikers gratis mobiliteitsscans aan aan Zaanse werkgevers. Breikers begint met het bepalen van de doelstelling van het bedrijf. Dat kan gaan om duurzaamheid, kosten, vitaliteit of een verhuizing. Daarna wordt door hun tool inzichtelijk gemaakt aan welke knoppen de werkgever kan draaien en welk effect dat heeft op CO2 uitstoot, faciliteiten of vitaliteit van de medewerkers. Het nieuwe mobiliteitsbeleid kan leiden tot lagere kosten, lagere CO2 uitstoot en hogere vitaliteit en minder ziekteverzuim onder werknemers.

Bekijk op de Kennisbank