Circulair

Onze ambitie: ketens sluiten met focus op de lokale samenwerking tussen industrie, MKB-ers, overheid en onderwijs. Dat doen we door circulaire initiatieven te versterken en op te schalen, en kennis over circulariteit met elkaar te delen.

Vooruitblik 2024
De expositie van de circulair challenge is tot 24 februari te bezoeken bij Art Zaanstad. Dit jaar staat in het teken van het vormgeven van een nieuwe challenge, waarbij de aandacht ligt op het vinden van nieuwe businessmodellen voor homogene reststromen van geselecteerde participanten. Daarnaast willen we ons gaan inzetten voor de verduurzaming van de bouwsector. We verwachten een beton sessie te organiseren, een derde houtbouw sessie en een sessie voor de maakindustrie. Ook zijn we een nieuw project aan het verkennen gericht op verminderen van bedrijfsafval genaamd Net Zero.

2023
In 2023 is opnieuw de circulair challenge opgeschaald en deden 4 scholen, 250 leerlingen mee met mooie resultaten tot gevolg. Ook organiseerden we 2 houtbouw sessies met de hele houtbouwketen om hen te inspireren en samenwerking onderling te stimuleren.

2022
In 2022 hebben we onze activiteiten flink uitgebreid. De furniture challenge is hernoemd tot circulair challenge en was groter qua reststromen en deelnemers. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het bedrijfsafval van participanten en andere Zaanse (MKB-) bedrijven. We verkennen de mogelijkheid om een Circulair Lab in Zaanstad te starten. Ten slotte faciliteren we het delen van kennis en kunde rondom circulair bouwen.

2021
In 2021 hebben we de Circular Furniture Challenge verder uitgebreid met Zaanse scholen. Daar ligt inmiddels een mooie voedingsbodem voor toekomstige samenwerkingen. Daarnaast hebben we een onderzoek gedaan naar afvalprofielen en grondstoffenscans. Omgevingsdienst NZKG heeft een pilot uitgevoerd in samenwerking met GeoFluxus, een spin-off van de TU Delft. N.a.v. de uitkomsten van deze pilot pakken we in 2022 verder door op dit onderwerp. Door een compleet beeld te schetsen van de grondstoffenstromen in Zaanstad kunnen we doelmatig actie ondernemen op de meest prominente stromen.

Wilt u zich ook aansluiten bij de projectgroep Circulair of wilt u graag meer informatie hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met Bibi Looijestijn via circulairzaanstad@greenbusinessclub.nl.

Deze pagina wordt gevuld met concrete projecten in Zaanstad. Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten van andere Green Business Clubs is de te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Circulair

Houtbouwsessie

Er is een houtbouwrevolutie gaande in Nederland, en een stad zoals Zaanstad met een rijke historie in houtbouw mag daarbij niet achterblijven! GBC Zaanstad organiseert daarom Houtbouwsessies. Tijdens deze bijeenkomst kijken we naar welke kansen we zien en wat ervoor nodig is om meer houtbouw te realiseren.

Lees meer

The Circular Challenge

De Circular Furniture Challenge van Green Business Club Zaanstad daagt studenten uit om met reststromen van Zaanse bedrijven een vernieuwend, circulair en functioneel gebruiksvoorwerp te ontwerpen en maken. Leerlingen die deelnemen leren over de circulaire economie en wat dat praktisch voor hen kan betekenen. Door middel van dit project hopen we bewustzijn op het gebied van circulariteit te vergroten en veel andere bedrijven aan het denken te zetten over hun reststromen en de waarde daarvan.

Lees meer