Circulair

Onze ambitie: ketens sluiten met focus op de lokale samenwerking tussen industrie, MKB-ers, overheid en onderwijs. Dat doen we door circulaire initiatieven te versterken en op te schalen, en kennis over circulariteit met elkaar te delen.

Terugblik 2021

In 2021 hebben we de Circular Furniture Challenge verder uitgebreid met Zaanse scholen. Daar ligt inmiddels een mooie voedingsbodem voor toekomstige samenwerkingen. Daarnaast hebben we een onderzoek gedaan naar afvalprofielen en grondstoffenscans. Omgevingsdienst NZKG heeft een pilot uitgevoerd in samenwerking met GeoFluxus, een spin-off van de TU Delft. N.a.v. de uitkomsten van deze pilot pakken we in 2022 verder door op dit onderwerp. Door een compleet beeld te schetsen van de grondstoffenstromen in Zaanstad kunnen we doelmatig actie ondernemen op de meest prominente stromen.

2022

Onze ambitie: ketens sluiten met focus op de lokale samenwerking tussen industrie, MKB-ers, overheid en onderwijs. Dat doen we door circulaire initiatieven te versterken en op te schalen, en kennis over circulariteit met elkaar te delen.

In 2022 breiden we onze activiteiten flink uit. De circular challenge wordt groter qua reststromen en deelnemers. Daarnaast gaan we aan de slag met het bedrijfsafval van participanten en andere Zaanse (MKB-) bedrijven. We verkennen de mogelijkheid om een Circulair Lab in Zaanstad te starten. Ten slotte faciliteren we het delen van kennis en kunde rondom circulair bouwen.

 

Wilt u zich ook aansluiten bij de projectgroep Circulair of wilt u graag meer informatie hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met Anne Twilt via anne@greenbusinessclub.nl.

Deze pagina wordt gevuld met concrete projecten in Zaanstad. Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten van andere Green Business Clubs is de te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Circulair

The Circular Challenge

De Circular Furniture Challenge van Green Business Club Zaanstad daagt studenten uit om met reststromen van Zaanse bedrijven een vernieuwend, circulair en functioneel gebruiksvoorwerp te ontwerpen en maken. Leerlingen die deelnemen leren over de circulaire economie en wat dat praktisch voor hen kan betekenen. Door middel van dit project hopen we bewustzijn op het gebied van circulariteit te vergroten en veel andere bedrijven aan het denken te zetten over hun reststromen en de waarde daarvan.

Lees meer