GBC Zaanstad begint met drie projectgroepen met de thema’s circulariteit, energietransitie en mobiliteit.

Minimaal vier keer per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.


Projectgroepen

Energietransitie

Participanten van GBC Zaanstad werken samen aan de energietransitie. De inzet is om bedrijven vooral inspireren om meer te doen dan de wettelijke erkende maatregelen. Zowel de Zaanse industrie als het MKB doet mee.

Meer info

Werkgroep Circulair

Onze ambitie: ketens sluiten met focus op de lokale samenwerking tussen industrie, MKB-ers, overheid en onderwijs. Dat doen we door circulaire initiatieven te versterken en op te schalen, en kennis over circulariteit met elkaar te delen.

Meer info

Werkgroep Mobiliteit

Participanten binnen de projectgroep Mobiliteit zetten zich gezamenlijk in om woon-werkverkeer en de andere vormen van transport in Zaanstad te verduurzamen.

Meer info