Gemeente Zaanstad

Waarom is jouw organisatie participant van de Green Business Club Zaanstad

Zowel de gemeente als de GBCZ werken aan het verduurzamen van de gemeente. Het is belangrijk om te weten wat er speelt en wat er nu gebeurt zodat je kan leren van elkaar en elkaar kunt versterken.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog? 

De gemeente Zaanstad werkt aan de realisatie van de Klimaatdoelen. Hiertoe heeft zijn op 14 juni 2018 een motie aangenomen om een Zaans klimaatakkoord te sluiten met als doel om tussen 2030 en 2040 als gemeente C02 neutraal te zijn. Deze duurzaamheidsplannen moeten gemaakt worden in samenwerking met de verschillende stakeholders in de gemeente die kunnen aansluiten bij een van de 6 klimaattafels;

–       Bedrijven
–       Industrie
–       Wonen
–       Mobiliteit
–       Maatschappelijke organisaties
–       Interne organisatie

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Zaanstad hierbij helpen?

De gemeente Zaanstad kan de klimaatdoelen die gesteld zijn door het Rijk niet in haar eentje realiseren. Je hebt alle betrokken organisaties nodig om het verschil te kunne maken. Ja, en wat doe je dan als er zo’n mooi initiatief voorbij komt? Instappen natuurlijk. Bovendien is de gemeente er van overtuigd dat we elkaar versterken.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Zaanstad

Ik zit namens de gemeente in het bestuur van de Green Business Club Zaanstad. Daarnaast neem ik deel aan de werkgroep energietransitie. Op de achtergrond volg ik de werkgroepen mobiliteit en circulair zodat de gemeente zo nodig kan aansluiten of ondersteunen.