Gebr. Van der Veekens B.V.

Waarom is jouw bedrijf participant van de Green Business Club Zaanstad?
Als bedrijf waren wij op zoek naar initiatieven op duurzaamheidsgebied binnen de gemeente Zaanstad en naar de samenwerking met andere Zaanse aannemers, bedrijven en overheden. Omdat wij geloven dat je verduurzaming kan bewerkstellen door samen te werken. Wij denken dat we via de Green Business Club Zaanstad met de juiste mensen in contact kunnen komen om stappen te zetten op gebied van duurzaamheid binnen Zaanstad.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Wij zijn al enige jaren gecertificeerd op de CO2 prestatieladder en sinds begin 2019 op trede 5. Dit houd in dat we niet alleen onze eigen CO2 uitstoot willen reduceren, maar ook proberen onze onderaannemers en onze inkoop te sturen op CO2 reductie. Wij zijn op gebied van verduurzaming de samenwerking aan gegaan met collega bedrijf Markus bv uit Zwanenburg. Gezamenlijk voeren wij 4 jaar lang werkzaamheden uit in Amsterdam Noord. Om deze werkzaamheden duurzaam te kunnen verrichten hebben wij de volgende stappen al ondernomen:
· Aanschaf van elektrische trilplaten, stampers en zagen;
· Starten van een HUB op locatie Landsmeer te samen met nog twee aannemers en gemeente Amsterdam.
· Organiseren van een Demodag slim en schoon waar wij lieten zien wat er op elektrisch gebied al beschikbaar was voor de infra;
· Samenwerking met TNO om onderzoek te doen naar de functie en het ontwerp van een Control Tower om de logistieke bewegingen binnen de infra te optimaliseren op duurzaamheidsgebied;
· Samenwerking met Instagrid om onderzoek te doen naar draagbare stroomvoorziening ter vervanging van de aggregaat.
· Gebruik maken van HVO i.p.v. fossiele brandstof op bepaalde projecten.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Zaanstad hierbij helpen?
Door het delen van kennis, onderzoek en netwerken op gebied vaan duurzaamheid in de gemeente Zaanstad.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Zaanstad?
Als duurzaamheidscoördinator van gebr. van der Veekens heb ik inmiddels een aantal keer mogen deelnemen aan een bijeenkomst van de Green Business Club Zaanstad. Ik was onder de indruk van de zaken waarmee de  zich bezig houd en wil daar graag onderdeel vanuit maken.