Vanuit de gemeente Zaanstad en Business Club Nederland is een initiatief ontstaan om een lokale Green Business Club in Zaanstad. Zaanstad heeft duurzaamheid, toerisme en de koppeling tussen bedrijven, (lokale) overheden en ondernemers hoog in het vaandel staan. Onder andere ING, GZ Office Xperience, Cabot en ENGIE hebben zich vervolgens aangesloten.

Mobiliteit, circulaire economie en energie zijn thema’s hoog op de agenda van Green Business Club Zaanstad. Concrete projecten worden momenteel uitgewerkt.

Een Green Business Club (GBC) is een lokale non-profit impactorganisatie die samen met lokale partijen, ‘participanten’ genoemd, werkt aan het verduurzamen van een gebied of stad. GBC richt zich op projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van een gebied en van de gebouwen die hierin gevestigd zijn. GBC richt zich op concrete projecten waarmee verduurzaming wordt aangejaagd en op projecten met een sociaal-maatschappelijke waarde. Uitgangspunt is dat bedrijven en gebruikers van gebieden samenwerken aan het verduurzamen van hun eigen directe omgeving. Participanten geven zelf sturing, doordat ze zich vertegenwoordigd weten door een stichtingsbestuur wat de volledige zeggenschap heeft over de lokale GBC.

 


De lokale GBC biedt een formule waarbinnen bedrijven, organisaties en overheden gezamenlijk werken aan de verduurzaming van het gebied. Participant worden van een lokale GBC biedt u:

  •  Een interessant netwerk van bedrijven en organisaties met een duurzame ambitie.
  • Actieve deelname aan concrete, gezamenlijke projecten.
  • Kennisuitwisseling en verdieping door kennissessies en best practice-bijeenkomsten.
  • Meetbare milieuwinst door deelname aan projecten.
  • Kostenbesparing door deelname aan projecten.
  • Ondersteuning bij het bewustwordingsproces omtrent duurzame thema’s en het stimuleren van duurzaam gedrag onder medewerkers.
  • Mogelijke business door projecten die aansluiten op de core business van uw bedrijf.
  • Naamsvermelding en logo in alle communicatie-uitingen van de lokale GBC.