Binnen Green Business Club (GBC) Zaanstad werken participanten aan de verduurzaming van de regio Zaanstad en de bedrijventerreinen. Dit doen zij aan de hand van concrete projecten gerelateerd aan thema’s circulariteit, mobiliteit en energie. Participanten zijn bedrijven en lokale overheden uit de regio.

Green Business Club (GBC) Zaanstad is een initiatief van gemeente Zaanstad en Green Business Club Nederland uit 2018. Zaanstad heeft duurzaamheid, toerisme en de koppeling tussen bedrijven, (lokale) overheden en ondernemers hoog in het vaandel staan. Onder andere ING, GZ Office Xperience, Cabot en ENGIE werden participant.

Werkwijze

Binnen GBC Zaanstad vinden participanten – grote en kleine bedrijven, overheden en kennisinstellingen – elkaar in de projectgroepen EnergieMobiliteit, en Circulair en om projecten uit te werken en best practices uit te wisselen. Door participant te worden van GBC Zaanstad heeft uw bedrijf toegang tot kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid, kunt u samenwerken met buren en kunt u zich profileren als duurzame koploper. Voorbeelden van dit soort concrete projecten zijn de gratis Energiescans en Zon op Zaan.

Onderdeel van landelijk netwerk

GBC Zaanstad is onderdeel van een landelijk netwerk van lokale Green Business Clubs, onder andere in Amsterdam Zuidas, Rotterdam AlexanderEindhoven SpoorzoneUtrecht StationsgebiedArnhem Gelderse Poort en Twente. De programmamanagers van deze onafhankelijke stichtingen, komen regelmatig samen voor kennis deling. Het landelijke netwerk telt zo’n 300 bedrijven.

Lokale Green Business Clubs

Een Green Business Club (GBC) is een lokale non-profit impactorganisatie die samen met lokale partijen, ‘participanten’ genoemd, werkt aan het verduurzamen van een gebied of stad. GBC richt zich op projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van een gebied en van de gebouwen die hierin gevestigd zijn. GBC richt zich op concrete projecten waarmee verduurzaming wordt aangejaagd en op projecten met een sociaal-maatschappelijke waarde. Uitgangspunt is dat bedrijven en gebruikers van gebieden samenwerken aan het verduurzamen van hun eigen directe omgeving. Participanten geven zelf sturing, en zijn vertegenwoordigd door een stichtingsbestuur dat de volledige zeggenschap heeft over de lokale GBC.

 


De lokale GBC biedt een formule waarbinnen bedrijven, organisaties en overheden gezamenlijk werken aan de verduurzaming van het gebied. Participant worden van een lokale GBC biedt u:

  •  Een interessant netwerk van bedrijven en organisaties met een duurzame ambitie.
  • Actieve deelname aan concrete, gezamenlijke projecten.
  • Kennisuitwisseling en verdieping door kennissessies en best practice-bijeenkomsten.
  • Meetbare milieuwinst door deelname aan projecten.
  • Kostenbesparing door deelname aan projecten.
  • Ondersteuning bij het bewustwordingsproces omtrent duurzame thema’s en het stimuleren van duurzaam gedrag onder medewerkers.
  • Mogelijke business door projecten die aansluiten op de core business van uw bedrijf.
  • Naamsvermelding en logo in alle communicatie-uitingen van de lokale GBC.

Download onze brochure voor meer informatie