Green Business Club Zaanstad zet zich in om de hoeveelheid restafval bij bedrijven te verminderen, in lijn met de doelstellingen van het Parijsakkoord en het Nederlandse Klimaatakkoord. Deze akkoorden streven naar het verminderen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid door het terugdringen van het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Ons doel is om tegen 2050 een volledig circulaire economie in Nederland te realiseren, met als tussenstap een reductie van 50% in het gebruik van primaire grondstoffen tegen 2030 vergeleken met 1990. In een circulaire economie worden grondstoffen continu hoogwaardig hergebruikt, wat essentieel is om deze doelstelling te behalen. Het stimuleren van circulaire bedrijfsmodellen biedt bovendien veel kansen voor het bedrijfsleven.

Waar staan we nu?
Op dit moment blijft Nederland achter op het gebied van circulaire economie, zoals vermeld in de Integrale Circulaire Economie rapportage van 2023. Deze rapportage, die eens in de twee jaar verschijnt, geeft inzicht in de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Hieruit blijkt dat de beoogde halvering van het Nederlandse grondstoffengebruik tegen 2030 niet wordt bereikt met de huidige trends.

Feiten en Cijfers Zaanstad
In Zaanstad bestaat circa 87,5% van het afval uit bedrijfsafval en 12,5% uit huishoudelijk afval. In 2021 werd er in totaal 0,56 miljoen ton (Mt) bedrijfsafval geproduceerd door lokale bedrijven en industrieën. Dit komt neer op ongeveer 1% van al het bedrijfsafval in Nederland. De bouw- en sloopsector is verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheid afval, zowel op landelijk niveau als in Zaanstad. Het is duidelijk dat er veel te winnen valt in het bedrijfsleven, met name in de bouwsector.

Voor meer informatie over lokaal beleid en initiatieven zie het Zaans klimaatakkoord voor overzicht van de lokale grondstoffen en afvalstromen bezoek deze website.

Onze activiteiten
Het doel van Green Business Club Zaanstad is om het bedrijfsleven, met name de deelnemende partijen, te ondersteunen bij verduurzaming. Als werkgroep circulair organiseren we verschillende sessies en activiteiten om bewustwording te creëren, samenwerking te bevorderen en kennis te delen. Een voorbeeld hiervan is de Circulair Challenge, waarbij we jongeren inspireren om meer te halen uit reststromen van Zaanse ondernemers. Momenteel ligt de focus binnen onze activiteiten op klimaatneutraal en circulair bouwen, met specifieke aandacht voor de hout- en betonbouwsector.

Houtbouw
Zaanstad heeft een rijke historie in houtbouw. Als deelnemer aan het MRA Houtbouw Convenant streeft de gemeente Zaanstad, samen met 140 andere partijen, naar het gebruik van minimaal 20% hout en andere biobased materialen in de jaarlijkse woningproductie vanaf 2025. Dit initiatief vereist samenwerking binnen de houtbouwketen, waarbij Green Business Club Zaanstad een verbindende rol vervult.

Meer informatie: Houtbouw – metropoolregioamsterdam.

Lees de uitkomsten van de eerdere houtbouwsessies hieronder:
Houtbouw sessie Q3: Interesse meld je aan via circulairzaanstad@greenusinessclub.nl
Houtbouw sessie 30 november: lees hier het verslag
Houtbouw sessie 15 juni: Lees hier het verslag

Betonbouw
Beton is een essentieel bouwmateriaal dat een groot deel van onze gebouwde omgeving vormt, zowel landelijk als in Zaanstad. Hoewel beton een duurzaam materiaal is, draagt de productie ervan bij aan een hoge CO2-uitstoot. Door circulair slopen en het hergebruiken van oud beton kunnen we het gebruik van primaire grondstoffen verminderen. In het eerste kwartaal van 2024 brengen we de betonbouwketen bij elkaar om deze mogelijkheden te bespreken en te benutten.

We zullen deze pagina uitbreiden met andere activiteiten. Loop je als bedrijf tegen problemen aan in circulaire bouw, samenwerking in de keten of tegen andere zaken gerelateerd aan circulariteit. Neem dan contact op met Bibi Looijestijn via circulairzaanstad@greenbusinessclub.nl.