2023/10/06 geplaatst in Energie

Samenwerking om Netcongestie aan te pakken op Bedrijventerrein Achtersluispolder

Een groeiend probleem in veel industriegebieden is netcongestie, waarbij de vraag naar elektriciteit de beschikbare transportcapaciteit overschrijdt. Om dit probleem aan te pakken, is er een ambitieus project gestart op bedrijventerrein Achtersluispolder. Dit project brengt een samenwerking tot stand tussen de OVZZ-bedrijventerreinvereniging, de gemeente Zaanstad, de coöperatieve Rabobank en de Green Business Club Zaanstad, met begeleiding van Bedrijventerreinaanpak.nl.

Rob Karst, projectleider Energietransitie Green Business Club, benadrukt de urgentie: ‘Nu de bedrijven op het bedrijventerrein Achtersluispolder weten dat ze niet hoeven te verhuizen, kunnen we snel aan de slag met het verduurzamen van het gebied. Vanuit mijn rol bij zowel Green Business Club Zaanstad als de ondernemersvereniging OVZZ ben ik blij dat we met deze partners goede stappen voorwaarts kunnen maken.’

Martijn Schneider, aanjager energietransitie bij Rabobank: ’We helpen ondernemers en ondernemersverenigingen graag verder met kennis, netwerk en financiering de uitdagingen en kansen die verduurzaming met zich meebrengt. Individueel hebben ondernemers vaak beperkte mogelijkheden en invloed. Op bedrijfsterreinen zien we daarom steeds meer collectieven ontstaan. Als coöperatie begrijpen we deze trend als geen ander. Een collectieve aanpak vergroot de kans op succes.’

De eerste fase is gestart
Momenteel bevinden we ons in fase 1 van dit belangrijke project. In deze fase zal bedrijventerreinenaanpak, onder leiding van Blocklabel, vijfentwintig bedrijven op de Achtersluispolder bezoeken voor een grondige inventarisatie. Michel Mol, de consultant die de inventarisatiefase begeleidt, benadrukt het belang van deze fase: ‘Inmiddels hebben we 15 scans uitgevoerd. Dit levert waardevolle handvatten op voor de ondernemer, waarna we stappen kunnen zetten die gewenst of zelfs noodzakelijk zijn.’

Tijdens deze inventarisatie op uw locatie worden verschillende aspecten onderzocht, waaronder:

  1. De huidige status van uw bedrijfspand.
  2. Geplande investeringen in duurzame maatregelen.
  3. Toekomstplannen die invloed kunnen hebben op uw energieverbruik.
  4. Eventuele uitdagingen waar u mee te maken heeft.

Oene Venema van Bedrijventerreinaanpak.nl voegt toe: ‘Wij analyseren de individuele behoeftes en kijken waar collectieve mogelijkheden zijn. De gegevens die we daarvoor verzamelen vergelijken we met de gegevens van andere bedrijventerreinen, zodat de aanpak hier zo goed mogelijk aansluit.’

Ontvang een gedetailleerd verduurzamingsadvies
De resultaten van deze inventarisatie zullen worden gebruikt om een gepersonaliseerd verduurzamingsadvies op te stellen. Tijdens dit onderzoek wordt gecontroleerd of het bedrijf voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving en zal een overzicht worden gegeven van relevante subsidieprogramma’s die momenteel beschikbaar zijn. De ondernemer ontvangt een gedetailleerd rapport met de bevindingen voor zijn bedrijf, en er wordt een bijeenkomst georganiseerd om een totaaloverzicht van de uitkomsten te bespreken, met speciale aandacht voor netcongestie en de volgende stappen.

Doe mee en laat een scan uitvoeren
Deze inventarisatie is een waardevol initiatief dat wordt gesubsidieerd, wat betekent dat het volledig kosteloos is voor de deelnemende bedrijven. We vragen slechts 1 tot 1,5 uur van uw tijd om de inventarisatie uit te voeren. Als u wilt weten hoe u uw bedrijf het beste kunt verduurzamen en samen met andere bedrijven op de Achtersluispolder het netcongestieprobleem kunt aanpakken, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan dit project. Aanmelden kan op: https://blocklabel.nl/aanmelden/

Neem voor meer informatie contact op met Rob Karst – Rob@greenbusinessclub.nl

Dit ambitieuze project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking van verschillende betrokken partijen:
Green Business Club Zaanstad: De projectleider voor de energietransitie, die helpt bij het verduurzamen van het gebied.
OVZZ-bedrijventerreinvereniging: Belangrijk voor het vertegenwoordigen van de ondernemers op het bedrijventerrein.
Rabobank: Biedt kennis, netwerk en financiën voor ondernemers en collectieven met duurzaamheid uitdagingen.
Bedrijventerreinaanpak.nl: Analyseert individuele behoeften en onderzoekt collectieve mogelijkheden, waarbij gegevens worden vergeleken met andere bedrijventerreinen.
Blocklabel: Voert fase 1 van het project uit door inventarisaties bij bedrijven uit te voeren.
Gemeente Zaanstad: Investeert in een duurzame en toekomstbestendige gemeente.