2023/07/12 geplaatst in Algemeen

GoinGDutch, nieuwe participant van Green Business Club Zaanstad

Green Business Club Zaanstad is verheugd om BAM Infra Nederland namens goinGDutch te introduceren als een nieuwe participant. BAM heeft, als één van de grootste bouworganisaties van Nederland, grote ambities op het gebied van duurzaamheid. BAM wil als grote bouworganisatie een leidende rol spelen in het bouwen aan een duurzame toekomst. Dit doet zij samen met partners en opdrachtgevers om niet alleen haar eigen werk, maar de hele keten te verduurzamen. Met dit in gedachten is BAM Infra Nederland een samenwerking aangegaan met een aantal partners onder de naam goinGDutch.

GoinGDutch streeft ernaar om de fietscommunity van de toekomst te creëren. Met interactieve snelfietsroutes, een speciaal ontwikkelde Bike Assistent app, een trendy kledinglijn en de Bike Academy wil goinGDutch de ultieme woon-werkverkeer fietservaring bieden in drukke stedelijke gebieden. Het doel is om de bereikbaarheid en mobiliteit rondom steden te verbeteren, bij te dragen aan een fittere beroepsbevolking en een belangrijke rol te spelen in het verlagen van de Nederlandse CO2-uitstoot.

Bundelen van krachten
Het initiatief goinGDutch is ontstaan in 2019 als reactie op de vraag van Schiphol om een oplossing te vinden om 10.000 van de 70.000 medewerkers op de fiets naar het werk te laten gaan. GoinGDutch gelooft dat de uitdagingen van verstedelijking en mobiliteit te complex zijn om door één partij opgelost te worden, en daarom bundelen partners BAM Infra Nederland, Schiphol, Microsoft en OrangeNXT hun krachten. Samen willen ze waarde leveren aan overheden, bedrijven en eindgebruikers, waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Fietsen volwaardig alternatief
De vraagstukken op het gebied van mobiliteit, vitaliteit en klimaat zijn duidelijk zichtbaar. De verstedelijking neemt toe en dit heeft gevolgen voor forensen, binnenstedelijke logistiek, scholieren en toeristen. GoinGDutch is ervan overtuigd dat de fiets een belangrijk onderdeel kan zijn van de oplossing voor deze vraagstukken. Fietsen is snel, voorspelbaar, gezond en duurzaam. Met behulp van technologie wil goinGDutch de veiligheid vergroten en het fietsen aantrekkelijker maken. De ambitie is om fietsen een volwaardig alternatief te laten zijn voor woon-werkverkeer en binnenstedelijke verplaatsingen.

De doelstellingen van goinGDutch sluiten perfect aan bij de ambities van Green Business Club Zaanstad, die zich actief inzet voor duurzame mobiliteit. Naast stadslogistiek en goederenvervoer over de weg en de Zaan, kijkt Green Business Club Zaanstad ook naar woon-werkverkeer. GoinGDutch en Green Business Club Zaanstad zullen gezamenlijk werken aan het realiseren van duurzame mobiliteit in de regio Zaanstad.

Om meer inzicht te krijgen in de motivatie van BAM Infra Nederland en goinGDutch op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit, hebben we een aantal vragen gesteld aan Puck Loendersloot, adviseur Programma Mobiliteit bij BAM infra.

Wat is jullie motivatie om je bezig te houden met duurzaamheid in het algemeen en duurzame mobiliteit in het bijzonder?
BAM wil de duurzaamste bouwer van Nederland zijn. Naast het verminderen van CO2-uitstoot, circulair werken, klimaatadaptief bouwen en het creëren van ruimte voor biodiversiteit binnen projecten, kijkt BAM Infra Nederland met initiatieven zoals goinGDutch vooral naar hoe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen en sociale aspecten kunnen waarborgen.

Wat is jullie indruk van de Zaanstreek en welke kansen liggen er op het gebied van alternatief woon-werkverkeer?
Door de ligging in de metropoolregio Amsterdam en de groei die de stad doormaakt, is Zaanstad een interessante regio om ruimte te bieden aan alternatieve vervoersvormen, zoals de fiets. Het realiseren van goede voorzieningen en een infrastructuur die dit faciliteert, kan hieraan bijdragen. Dit geldt zowel voor vervoer binnen de gemeentegrenzen, van Noord naar Zuid, als naar bedrijventerreinen zoals Hoogtij. Daarnaast heeft Zaanstad een gunstige ligging voor alternatief woon-werkverkeer naar Amsterdam. Met de woningbouwontwikkelingen op het Hembrugterrein, rond het stationsgebied en op de Houthavenkade komen er veel nieuwe inwoners bij die naar hun werk gaan. De fiets moet een aantrekkelijke en logische keuze worden.

Waarom zijn jullie participant geworden van GBC Zaanstad?
We ervaren een goede energie en zien de positieve bijdrage die Green Business Club Zaanstad levert aan duurzame ontwikkelingen binnen Zaanstad. Het sluit aan bij onze visie en ambities om op regionaal niveau te bouwen aan een leefbare omgeving.

Wat hopen jullie dat de samenwerking met Green Business Club Zaanstad jullie zal brengen?
Samen willen we een beter alternatief creëren voor woon-werkverkeer met de eigen auto. Dit betekent het realiseren van goede voorzieningen voor fietsers, deelmobiliteit en verbeterde openbaar vervoersoplossingen. Hierdoor kunnen we de CO2-uitstoot verminderen en een gezondere leefomgeving creëren.