2022/03/08 geplaatst in Energie, Event

Eerste editie CEO2 ontbijt leidt tot concrete oplossingsrichtingen voor netcongestie

Op donderdag 3 maart j.l. organiseerde Green Business Club Zaanstad (GBC Zaanstad) samen met gemeente Zaanstad de eerste editie van het CEO2 ontbijt. Wethouders, CEO’s en bedrijvenverenigingen gingen samen aan de slag met het thema netcongestie. Zij spraken onder andere over de actuele energievraag en de wijze waarop de duurzaamheidsambities in Zaanstad gerealiseerd kunnen worden. Door de sterke mix van aanwezigen resulteerde het ontbijt in een aantal concrete oplossingsrichtingen die op korte termijn verder worden verkend.

Netcongestie hindert uitbreiding en verduurzaming

Marjolijn Bonnike van Liander schetst tijdens het ontbijt de zeer actuele probleemstelling. In Zaanstad is netcongestie geen toekomstscenario; er is nu al te weinig capaciteit voor de vraag naar energie. “Vanuit de regio bezien is dat ook logisch. Zaanstad is dichtbevolkt en industrierijk.” Aldus Bonnike. “De afgelopen jaren is veel extra vraag op het net bijgekomen door groei vanuit woningbouw en vermogensgroei vanuit de bedrijven. Hierdoor is de capaciteit op stations maximaal belast.”

De netcongestie brengt problemen met zich mee voor ondernemers in Zaanstad. Veel bedrijven willen uitbreiden of verduurzamen, bijvoorbeeld door elektrische vrachtwagens in te zetten. Aan de hogere energievraag als gevolg van die verduurzaming kan momenteel niet worden voldaan.

Deelnemers verkennen concrete oplossingsrichtingen

Liander werkt hard om vanaf 2025 verzwaring van de infrastructuur te realiseren. Een korte doorlooptijd gezien de complexiteit van die exercitie, maar vanuit het oogpunt van de ondernemer die wil uitbreiden of verduurzamen is 2025 nog ver weg. Daarom was de centrale vraag tijdens de tafelgesprekken: ‘wat kunnen ondernemers & gemeente samen doen om op korte termijn ruimte te creëren op het net?’.

Na twee korte pitches van voorbeeldoplossingen uit Westerspoor (EQUANS) en Schiphol Trade Park (SADC B.V.) zochten deelnemers naar oplossingen om gezamenlijk en lokaal op te pakken. “Concreet” was daarbij het sleutelwoord.

Door de mix van het gezelschap (o.a. gemeente, bedrijfsleven, bedrijvenverenigingen BVNM, OVZZ en Zaanstad Maakstad en adviseurs) was er genoeg kennis en daadkracht in de zaal om ook daadwerkelijk tot de kern te komen. In totaal werden zeven oplossingsrichtingen benoemd die de aanwezigen verder willen verkennen. Van lokale smart GRID oplossingen tot het uitwisselen van restwarmte en het inzetten van reststromen als biobrandstof.

Hoe nu verder?

De komende tijd worden de zeven oplossingsrichtingen verkend en concrete vervolgacties uitgewerkt. “Waar nodig plannen we vervolgmeetings in kleinere delegaties om de oplossingsrichtingen verder uit te werken”, aldus Ruben Uitendaal, voorzitter van GBC Zaanstad. “We zagen enthousiasme en bereidheid om de problematiek samen aan te pakken; dat is precies waar we met de organisatie van deze sessie op hoopte”.

Daarnaast zal het CEO2 ontbijt in de toekomst vaker plaatsvinden. “Naast netcongestie zijn er meer uitdagingen voor verduurzamen van Zaanstad. Veel van deze uitdagingen zijn gebaat bij een gezamenlijke en lokale aanpak” Zegt Ruben Uitendaal. “Deze eerste editie van het CEO2 ontbijt was geslaagd; dit gaan we zeker vaker doen!”.

Wilt u ook aan de slag met het (collectief) verduurzamen van Zaanstad? Green Business Club Zaanstad zoekt nieuwe participanten. Mail voor meer informatie naar anne@greenbusinessclub.nl.