2021/03/30 geplaatst in Afval, Circulair

Inventarisatie: Zaanse ondernemers werken met reststromen

Zaanstad streeft ernaar in 2050 een circulaire stad te zijn. Dat betekent onder andere dat grondstoffen en materialen oneindig worden hergebruikt. Een toekomstbeeld waar we gevoelsmatig wellicht nog ver vanaf staan. Toch zijn er in Zaanstad al heel wat ondernemers die circulair werken en producten maken van het afval (of reststromen) van andere bedrijven.

De werkgroep Circulair van Green Business Club Zaanstad heeft als ambitie om bij te dragen aan die circulaire stad door ketens te sluiten met focus op de lokale samenwerking tussen industrie, MKB-ers, overheid en onderwijs. Dat doen we door circulaire initiatieven op te sporen, te versterken en op te schalen, en kennis over circulariteit met elkaar te delen. 

Vanuit deze ambitie maken wij een inventarisatie van ondernemers in Zaanstad die werken met reststromen. Ben of ken jij een ondernemer die werkt met afval en/of reststromen? Dan horen wij graag van jou! Vul onze korte vragenlijst in en geef ons inzicht in de volgende vragen: 

  1. Welke ondernemers zijn er in Zaanstad actief op zoek naar reststromen? 
  2. Welke reststromen zoeken zij dan en in welke volumes? 
  3. Wat wordt er met deze reststromen gedaan / hoe worden deze als nieuwe grondstof toegepast? 

Op de lange termijn kunnen we met deze informatie rest- en afvalstromen koppelen aan lokale ondernemers, verkennen hoe bedrijfsafval meer gescheiden ingezameld kan worden en hoe verschillende stromen weer lokaal terecht kunnen komen.

Vul de vragenlijst hieronder in.