2018/01/16 geplaatst in Geen categorie

Engie wil actief bijdragen aan verduurzaming Nederland

Duurzaamheid wordt bijna als vanzelf gekoppeld aan het begrip ‘bewustwording’. Hoe halen we door middel van bewustwording meer uit de technische mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben en hoe komen we los van bestaande kaders? Guido Frenken, Directeur Innovaties van Engie én voorzitter van GBC Nederland, laat zien hoe Engie hier mee omgaat.

Leidende rol energietransitie

Engie heeft een ambitieuze groene uitdaging. Frenken: “In 2018 spelen wij een leidende rol in de energietransitie en leveren we een actieve bijdrage aan het verduurzamen van Nederland. Wij werken aan een duurzame maatschappij met energie en CO2-neutrale en besparende oplossingen.” Dat kan bijvoorbeeld door kennis en ervaringen te delen met overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en start-ups om op die wijze tot een integrale en dus completere oplossing van de duurzaamheidsvraagstukken te komen. “Door onze kennis te delen met onze klanten en partners proberen wij hen te stimuleren hetzelfde te doen. Het verduurzamen van gebouwen of gebieden doe je tenslotte samen en niet alleen. Het kan helpen niet te groot te denken, maar klein te beginnen. Kijk naar wat je zelf kunt doen, en vraag de ander om ondersteuning.”

Loslaten van bestaande kaders

Binnen Engie wordt eigen kennis en uitvoerings- kracht slim gecombineerd met die van klanten en partners. Duurzame oplossingen hoeven niet complex te zijn, maar vragen wel het loslaten van bestaande kaders, vindt Guido Frenken. “Het wisselen van werkplek, wanneer het ene kantoor als te warm wordt ervaren en het andere als te koud, is de meest eenvoudige oplossing. Dit brengt wel met zich mee dat medewerkers los moeten komen van het idee dat zij een vaste eigen werkplek hebben.”

Het loskomen van de bestaande kaders is vaak voor de gehele organisatie een ingewikkeld proces. Organisaties kijken nog vaak op traditionele wijze naar oplossingen en zijn soms nog verkokerd ingericht. “Medewerker A is verantwoordelijk voor de inkoop van product X en medewerker B voor product Y, maar er is niemand die erboven hangt en zoekt naar een integrale benadering.”

Integrale benadering

Een integrale benadering kan op gebouwniveau veel winst realiseren, maar ook op gebiedsniveau is het mogelijk door samenwerking te werken aan het optimaliseren van energieprestaties en integrale oplossingen. Zo kan een warmte-overschot slim worden ingezet bij bedrijven met een energievraag. En andersom.

Frenken besluit: “Wij willen graag van de wereld waarin we leven een wereld maken waar energie beschikbaar is voor iedereen en waar energie op een duurzame en betrouwbare manier wordt geproduceerd en verbruikt, met respect voor mens en omgeving: energie als bron van vooruitgang en duurzame ontwikkeling.”

Engie is sinds 2013 partner van GBC Nederland en daarnaast founding partner van de nog op te richten GBC Zaandelta.