Green Deal | ’s Gravenlandsepolder

Onderdeel van de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen is het vergroenen en verduurzamen van het bedrijventerrein ’s Gravenlandsepolder in Schiedam. Dit bedrijventerrein is al langer bezig met stappen zetten op het gebied van verduurzaming. Green Business Club (GBC) Waterweg heeft daarbij de ambitie om verder te gaan: niet alleen om te besparen op energie, maar ook om het aantrekkelijker maken van de omgeving van dit terrein. Kortom, om samen met de ondernemers een toekomstbestendig bedrijventerrein te ontwikkelen.

De focus ligt op concrete projecten. We starten met een duurzaamheidsscan, die in september en oktober 2021 is uitgevoerd door Stichting Stimular. Daarbij gaan we samen met de ondernemers aan de slag om projecten op te zetten. Denk hierbij aan de thema’s energietransitie, mobiliteit, circulaire economie, klimaatadaptaties & biodiversiteit. Zowel individueel per onderneming als gezamenlijk op het hele terrein.

Het bedrijventerrein ’s Gravenlandsepolder is één van de twee meest actieve bedrijventerreinen in Schiedam. Er vindt veel innovatieve bedrijvigheid op het terrein plaats en is daarom van grote waarde voor Schiedam.

Op het bedrijventerrein zijn vooral veel ondernemers in de maakindustrie aanwezig. Er is ook een actieve ondernemersverening met een groot aantal ondernemers. Zij praten met de gemeente over de groenvoorziening, bestrating, openbare verlichting, maar ook over de verduurzaming van het bedrijventerrein. Ook is er al een start gemaakt met projecten rondom gezamenlijke energievoorzieningen en gezamenlijke inzameling en afvoer van afval.

GBC Waterweg probeert aan te haken bij deze ambitieuze ondernemersvereniging door met kennis en kunde de lat nog net wat hoger te leggen. Om zo te werken aan een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein.

Jeroen van Waveren is als voorzitter van de ondernemersvereniging én participant van GBC Waterweg koploper als het gaat om duurzaamheid. Met zijn bedrijf strijdt hij al jaren voor een schonere lucht en meer natuur. Onder andere door de 142 zonnepanelen die ze geplaatst hebben, een uitgebreid mobiliteitsplan en flinke stappen op het gebied van afvalverwerking zijn ze ook met recht een koploper te noemen. En daarmee een belangrijke inspiratiebron voor de andere ondernemers op dit terrein.

Ben je enthousiast geworden over de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen? En ben je toevallig als ondernemer gevestigd op het bedrijventerrein ’s Gravenlandsepolder? Help dan nu mee van de Green Deal een succes te maken. Dat kan zowel als participant van GBC Waterweg, of als ondertekenaar / supporter van de Green Deal. Neem in ieder geval even contact op met Carola Kalishoek.