Green Business Club Waterweg heeft de projecten en activiteiten gegroepeerd in vier ‘Thematafels’.

De projecten van de GBC Waterweg zijn veelal locatiegebonden. Deze zijn schaalbaar en daarna in te zetten op andere soortgelijke locaties in Waterweg. Een project wordt door één of meerdere deelnemers (participanten) getrokken. Hiervoor moet een duidelijke business case aanwezig zijn

De activiteiten van de GBC Waterweg worden meer thematisch ingestoken of zijn branche gericht. CIRCO tracks of Circulaire Inkoop Accelerator, beiden digitale workshops, zijn twee voorbeelden die behoren tot de Thematafel Circulaire Economie.

Minimaal vier keer per jaar komen leden van een Thematafel samen. Bestaande projecten en activiteiten worden opgevolgd. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, nieuwe concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te creëren en andere deelnemers te identificeren.

Voor (grote) projecten worden aparte werkgroepen samengesteld. De Thematafel bewaakt de voortgang.


Projectgroepen

Circulaire Economie

Afval en Circulaire Economie: het benutten van elkaars (afval)producten, de recycling, maar vooral de up-cycling daarvan staat aan deze tafel centraal. Bij grondstoffen ligt de focus op het inzamelen én opzetten van een marktplaats voor bouwafval, metaal en hout.    

Meer info

Duurzame Mobiliteit en Vervoer

In samenwerking met de verkeersonderneming, JUUVE, MobiOne en de drie gemeenten gaan we in 2021 deze Tafel opstarten. De focus van de Tafel Duurzame Mobiliteit ligt voornamelijk op de “lessons learned” van de aanpak in Schiedam Havens te delen met andere bedrijventerreinen in Waterweg om zo nieuwe projecten en activiteiten te ontwikkelen, inclusief de elektrische deeloplossingen, zoals fietsen, scooters en auto’s.

Meer info

Energietransitie

Besparen van energie, opwekken van energie, benutten van restwarmte, zon op (bedrijven)daken. Dit zijn een paar van de onderwerpen waarvoor u aan deze tafel mee kan doen.

Meer info

Verduurzaming Bedrijventerreinen

Zaken komen hier samen. Niet alleen energie opwekken en/of opslag, maar ook oplossingen voor opvang en afvoer van water. Dit in het kader van het klimaatbestendig maken van het industrieterrein.

Meer info