De projecten van de GBC Waterweg zijn veelal locatie-gebonden. Deze zijn schaalbaar en daarna in te zetten op andere soortgelijke locaties langs de Waterweg. Een project wordt door één of meerdere deelnemers (participanten) getrokken. Hiervoor moet een duidelijke business case aanwezig zijn. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, nieuwe concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te creëren en andere deelnemers te identificeren.

De activiteiten kunnen thematisch zijn, of branche gericht, of voor iedereen van toepassing. De 4 grote duurzaamheidsonderwerpen zijn:

  1. Energietransitie (bijv. zon, wind, besparen, van gas af, laadpunten, opslag, netcongestie)
  2. Circulair ondernemen (bijv. afval, ketenadaptatie, recyclen, opknappen, delen)
  3. Klimaatadaptatie / biodiversiteit (bijv. vergroenen, parkeerplaatsen, wateroverlast)
  4. Mobiliteit (bijv. openbaar vervoer, fiets, toegang, parkeren, de laatste kilometer)

 


Projectgroepen

Circulaire Economie

Afval en Circulaire Economie: het benutten van elkaars (afval)producten, de recycling, maar vooral de up-cycling daarvan staat aan deze tafel centraal. Bij grondstoffen ligt de focus op het inzamelen én opzetten van een marktplaats voor bouwafval, metaal en hout.    

Meer info

Duurzame Mobiliteit en Vervoer

In samenwerking met de verkeersonderneming, JUUVE, MobiOne en de drie gemeenten gaan we in 2021 deze Tafel opstarten. De focus van de Tafel Duurzame Mobiliteit ligt voornamelijk op de “lessons learned” van de aanpak in Schiedam Havens te delen met andere bedrijventerreinen in Waterweg om zo nieuwe projecten en activiteiten te ontwikkelen, inclusief de elektrische deeloplossingen, zoals fietsen, scooters en auto’s.

Meer info

Energietransitie

Besparen van energie, opwekken van energie, benutten van restwarmte, zon op (bedrijven)daken. Dit zijn een paar van de onderwerpen waarvoor u aan deze tafel mee kan doen.

Meer info

Verduurzaming Bedrijventerreinen

Zaken komen hier samen. Niet alleen energie opwekken en/of opslag, maar ook oplossingen voor opvang en afvoer van water. Dit in het kader van het klimaatbestendig maken van het industrieterrein.

Meer info