Stichting Green Business Club Waterweg is in juni 2019 opgericht om bedrijven, (semi-)overheden en kennisinstellingen te verenigen in de opgave de regio Waterweg te verduurzamen en te verlevendigen.

De Waterweg, met daarin o.a. de steden Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, bedrijven en bedrijventerreinen zijn met alle ondernemersverenigingen volop bezig met  verduurzaming opgaven en -projecten. Daarin wordt al veel samen gewerkt met de lokale een regionale overheden, de onderwijs instellingen en maatschappelijk organisaties.

Duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn hierbij de grote thema’s. Deze regio is zich bezig voor te bereiden op de toekomt.

Om nog meer focus en snelheid te krijgen hebben de ondernemersverenigingen, de drie gemeenten en bedrijven besloten om dit projectmatig vorm te geven door de Geen Business Club Waterweg op te richten om zo een langdurige samenwerking te bewerkstelligen.

Green Business Club Waterweg wordt gevormd door bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Doel van de stichting is het bevorderen van de onderlinge contacten waardoor delen van kennis makkelijker wordt en het uitvoeren van concrete projecten om duurzaamheid te bevorderen.

Daarnaast deelt GBC Waterweg kennis met GBC Nederland en andere lokale Green Business Clubs door het gebruik van de GBC Kennisbank.

Bekijk het Jaarplan 2022 van GBC Waterweg!


Werkwijze lokale GBC

Een lokale Green Business Club wordt geïnitieerd door een of meerdere bedrijven en/of de gemeente met als doel een gebied te verduurzamen en te verlevendigen. Het proces verloopt als volgt:

  • Met ondersteuning van GBC Nederland, worden kansen en uitdagingen voor het betreffende gebied geïnventariseerd.
  • Een duurzaamheidsprogramma wordt samengesteld en tegelijk worden potentiële participanten benaderd om aan te sluiten bij de GBC.
  • Met het oprichten van de stichting wordt de organisatie ingericht met een bestuur, programmaraad en projectgroepen. De GBC is nu zelfstandig.
  • Onder leiding van een aangewezen programmamanager worden de participanten structureel samengebracht om best practices uit te wisselen, kansen te benoemen en deze om te zetten in concrete projecten.

Lees meer