Green Deal | ‘t Scheur Koggehaven

Het bedrijventerrein ‘t Scheur Koggehaven is één van de meest actieve bedrijventerreinen in Vlaardingen. Het staat hier bol van de industrie en logistieke verbindingen over land en water. De innovatieve bedrijven die hier gevestigd zijn, zijn voornamelijk actief in de maakindustrie. Als pioniers zijn vijf van deze bedrijven al in 2021 gestart met de pilot voor de Green Deal van de Green Business Club Waterweg. Door op deze manier samen te werken, hoopten zij met elkaar nu echt verandering op het bedrijventerrein teweeg te brengen.

Dankzij de Green Deal konden deze pioniers echt stappen gaan maken. De samenwerking werd met behulp van de Green Deal veel meer dan alleen elkaar helpen om zonnepanelen aan te schaffen. De kracht van de samenwerking zit vooral in het feit dat er samen meer nieuwe ideeën werden bedacht en dat die ideeën ook echt tot uitvoering gebracht worden. Elke ondernemer nam zijn/haar verantwoordelijkheid in het uitvoeren van de ideeën die gezamenlijk werden bedacht.

Onder de vlag van het IKV (de Vlaardingse ondernemersvereniging) is het hele gebied inmiddels deelnemer in de Green Deal. GBC Waterweg is in gesprek met het bestuur van het terrein om te verkennen wat de volgende gezamenlijke stap gaat worden.

Ben je enthousiast geworden over de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen? En ben je toevallig als ondernemer gevestigd op het bedrijventerrein ’t Scheur Koggehaven? Help dan nu mee van de Green Deal een succes te maken. Dat kan zowel als participant van GBC Waterweg, of als ondertekenaar / supporter van de Green Deal. Neem in ieder geval even contact op met Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl.