Green Deal | ‘t Scheur Koggehaven

Onderdeel van de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen is het vergroenen en verduurzamen van het bedrijventerrein ‘t Scheur Koggehaven in Vlaardingen. Green Business Club (GBC) Waterweg is meer dan ambitieus: het gaat niet alleen om het besparen van energie, maar ook om het aantrekkelijker maken van de omgeving van dit terrein. Kortom, om samen met de ondernemers een toekomstbestendig bedrijventerrein te ontwikkelen.

De focus ligt op concrete projecten. We starten met een duurzaamheidsscan, die in september en oktober 2021 uitgevoerd wordt door Stichting Stimular. Daarbij gaan we samen met de ondernemers aan de slag om projecten op te zetten. Denk hierbij aan de thema’s energietransitie, mobiliteit, circulaire economie, klimaatadaptaties & biodiversiteit. Zowel individueel per onderneming als gezamenlijk op het hele terrein.

Het bedrijventerrein ‘t Scheur Koggehaven is één van de meest actieve bedrijventerreinen in Vlaardingen. Het staat hier bol van de industrie en logistieke verbindingen over land en water.

De innovatieve bedrijven die hier gevestigd zijn, zijn voornamelijk actief in de maakindustrie. Als pioniers zijn vijf van deze bedrijven in 2021 gestart met de pilot voor de Green Deal van de Green Business Club Waterweg. Door op deze manier samen te werken, hoopten zij met elkaar nu echt verandering op het bedrijventerrein teweeg te brengen.

GBC Waterweg probeert aan te haken bij deze ambitieuze ondernemersvereniging door met kennis en kunde de lat nog net wat hoger te leggen. Om zo te werken aan een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein.

Dankzij de deal konden deze pioniers echt stappen gaan maken. De samenwerking werd met behulp van de Green Deal veel meer dan alleen elkaar helpen om zonnepanelen aan te schaffen. De kracht van de samenwerking zit vooral in het feit dat er samen meer nieuwe ideeën werden bedacht en dat die ideeën ook echt tot uitvoering gebracht werden. Elke ondernemer nam zijn/haar verantwoordelijkheid in het uitvoeren van de ideeën die gezamenlijk werden bedacht. GBC Waterweg probeert aan te haken bij deze ambitieuze ondernemersvereniging door met kennis en kunde de lat nog net wat hoger te leggen. Om zo te werken aan een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein.

Ben je enthousiast geworden over de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen? En ben je toevallig als ondernemer gevestigd op het bedrijventerrein ’t Scheur Koggehaven? Help dan nu mee van de Green Deal een succes te maken. Dat kan zowel als participant van GBC Waterweg, of als ondertekenaar / supporter van de Green Deal. Neem in ieder geval even contact op met Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl.