Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Waterweg

Participanten GBC Waterweg werken aan een Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen. Dit doen zij samen met andere bedrijven en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Wat is een Green deal
Het belang van het verduurzamen van bedrijventerreinen kan niet onderschat worden en zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het is meer dan energie besparen en het vergroenen van het terrein. Alle opgaven komen hier bij elkaar. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben ambitieuze plannen voor het ontwikkelen van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Om tot een collectieve uitrol van duurzaamheidsprojecten te komen, is de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen opgesteld.

Een Green Deal is een samenwerking tussen bedrijven en de overheid om gezamenlijk stappen te ondernemen om te verduurzamen. Want verduurzamen kan niet alleen. Nadat de Green Deal gesloten is, is de praktische invulling per bedrijventerrein vaak een routekaart/ ambitiedocument, soms onderbouwd door een rapport/ meting. Daarna ontstaat normaal een gezamenlijke uitvoeringsagenda met concrete doelen en tijdspaden voor de projecten die de deelnemende bedrijven kiezen

Bedrijventerreinen
Op vier bedrijventerreinen zijn reeds Green Deals getekend: s’-Gravelandsepolder Schiedam, Rivierzone (Deltaweg/KW Haven) Vlaardingen, ’t Scheur/Koggehaven Vlaardingen en Nieuwe Waterweg Maassluis. De Green Deal Schiedam Havens is in de maak. Bij ieder bedrijventerrein is de gemeente ook aangehaakt. Ter ondersteuning zal er ook subsidie aangevraagd worden bij de Provincie Zuid-Holland.

Concreet is het toverwoord
Per bedrijventerrein focussen we ons op concrete duurzaamheidsprojecten. Vanwege de verscheidenheid aan bedrijventerreinen gaan we aan de slag met aparte projectplannen op basis van een aantal specifieke thema’s per bedrijventerrein zoals energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie & biodiversiteit en mobiliteit.

Wij blijven ondernemers benaderen om zich aan te sluiten bij de Green Deal. Want alleen met elkaar maken wij de duurzaamheidsambities waar!

Wil je ook meewerken aan de Green Deal en is jouw organisatie gevestigd in het Waterweg gebied MVS? Neem dan gerust contact met ons. Dit kan door te mailen naar Carola Kalishoek