Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Waterweg

Participanten GBC Waterweg werken aan een Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen. Dit doen zij samen met andere bedrijven en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Het belang van het verduurzamen van bedrijventerreinen kan niet onderschat worden en zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het is meer dan energie besparen en het vergroenen van het terrein. Alle opgaven komen hier bij elkaar. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben ambitieuze plannen voor het ontwikkelen van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Om tot een collectieve uitrol van duurzaamheidsprojecten te komen, wordt er een Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen opgesteld.

Vier bedrijventerreinen
Er zijn vier bedrijventerreinen geselecteerd die als pilot zullen figureren te weten s’-Gravelandsepolder Schiedam, Deltaweg/KW Haven Vlaardingen, ’t Scheur/Koggehaven Vlaardingen en Nieuwe Waterweg Maassluis. Bij ieder bedrijventerrein is de gemeente ook aangehaakt. Ter ondersteuning zal er ook een subsidie aangevraagd worden bij de Provincie Zuid-Holland, die het mogelijk maakt om de eerste plannen en een nulmeting per bedrijventerrein uit te werken.

Concreet is het toverwoord
Per bedrijventerrein focussen we ons op concrete duurzaamheidsprojecten. Vanwege de verscheidenheid aan bedrijventerreinen gaan we aan de slag met aparte projectplannen op basis van een aantal specifieke thema’s per bedrijventerrein zoals energietransitie, mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptaties & biodiversiteit. Met behulp van Stichting Stimular gaan we in gesprek met de ondernemers om te onderzoeken op welke van deze elementen we de komende tijd de grootste stappen kunnen zetten.

De komende periode worden de ondernemers en ondernemersverenigingen van beoogde bedrijventerreinen benaderd zich aan te sluiten bij de Green Deal. Want alleen met elkaar maken wij de duurzaamheidsambities waar!

Wil je ook meewerken aan de Green Deal en is jouw organisatie gevestigd in het Waterweg gebied MVS? Neem dan gerust contact met ons. Dit kan door te mailen naar Carola Kalishoek.