2024/03/20 geplaatst in Afval, Algemeen, Circulair, Energie, Groen, Mobiliteit

GBC Waterweg presenteert jaarplan voor duurzame ontwikkeling

Met groot genoegen delen wij het jaarplan van Green Business Club (GBC) Waterweg, waarin we terugblikken op onze recente successen en vooruitkijken naar de veelbelovende ontwikkelingen die voor ons liggen.

Het afgelopen jaar was een periode van prachtige initiatieven en betrokkenheid binnen het Waterweggebied. Samen hebben we stappen gezet richting een duurzame toekomst, variërend van het verduurzamen van bedrijventerreinen tot het ondersteunen van ondernemers in hun energietransitie-inspanningen. Door bijeenkomsten te organiseren om kennis te delen en inspiratie op te doen, hebben we onze gezamenlijke inzet voor groen en duurzaam ondernemen versterkt.

Het uitvoeren van nulmetingen op vier bedrijventerreinen en het ondertekenen van de Green Deal Waterweg waren mijlpalen. Dit draagt niet alleen bij aan verduurzaming, maar ook aan een verbeterde concurrentiepositie, verhoogde productiviteit en bedrijfswaarde. Bovendien heeft het positieve effecten op lokale economieën, wat resulteert in een gunstiger vestigingsklimaat.

Naast onze eigen prestaties kijken we ook naar de bredere gebiedsontwikkelingen in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van verduurzaming, waarbij bedrijventerreinen worden omgevormd tot groenere en energie-efficiëntere gebieden. Door samen op te trekken met de participanten en hen te stimuleren bij de overgang naar duurzame energiebronnen en -bedrijfsvoering, dragen we ons steentje bij.

De prettige samenwerking tussen Green Business Club Waterweg en de drie gemeenten, betrokken ondernemersverenigingen, de Provincie Zuid-Holland en de Riverboard versterkt onze inspanningen om het Waterweggebied te verduurzamen en te beschermen. Samen kunnen we een nog grotere impact maken en een duurzaam ecosysteem bevorderen.

Prioriteiten voor 2024-2025:

  1. Organiseren van verduurzamingsprojecten per bedrijventerrein.
  2. Opzet regionaal netwerk circulair ondernemen.
  3. Informeren en inspireren d.m.v. kennissessies, events en consistente communicatie.
  4. Versterken van het Green Business Club netwerk.
  5. Versterken van samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Planning 2024
Dit jaar introduceren wij de Programmaraad GBC Waterweg. De bijeenkomst is een gelegenheid waar participanten samenkomen om de voortgang van duurzame initiatieven en lopende projecten te bespreken, elkaar te inspireren en samen plannen te maken voor de komende periode. In augustus, organiseren wij bovendien de Duurzame Sloepentocht voor onze participanten. Een traditie die vorig jaar is geboren. Daarnaast zijn wij weer voornemens om dit jaar opnieuw een aantal inspirerende kennissessies te organiseren over actuele onderwerpen en streven we er ook naar om weer enkele bedrijfsbezoeken te faciliteren.

Bekijk het jaarplan van GBC Waterweg!

Meer informatie
Wil je meer weten? Of interesse in participantschap? Neem contact op met Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl.