2022/04/28 geplaatst in Algemeen

Tim Platteel, Sustainability Manager Facilicom Group: “Met elkaar heb je een grotere slagkracht!”

Facilicom Group is één van de participanten van Green Business Club (GBC) Waterweg. Wij gingen in gesprek met Tim Platteel, Sustainability Manager Facilicom Group over duurzaamheid, Facilicom Group en de meerwaarde van een Green Business Club.

Wat is uw persoonlijke definitie van duurzaamheid?
Vanuit bedrijf perspectief is duurzaamheid een breed begrip dat draait om bedrijf ethiek. Hoe doe je zaken op een maatschappelijke verantwoorde manier, waarop uitbuiting in welke vorm dan ook tegengegaan wordt en waar winst waarde toevoegt op meerdere vlakken. Duurzaamheid is toekomstbestendigheid.
Duurzaam zijn is op persoonlijk vlak een bepaalde instelling, het stil staan bij je consumptiegedrag, afval en dieet bijvoorbeeld. Bewust keuzes maken over wat bijdraagt aan het achterlaten van een zo klein mogelijke voetafdruk, zodat volgende generaties nog dezelfde wereld mogen ervaren.

Wat voor werkzaamheden verricht u binnen Facilicom Group?
Binnen Facilicom Group ben ik verantwoordelijk voor het vormen van het duurzaamheidsbeleid en de activiteiten die daarbij horen. Hierbij zorg ik er ook voor dat divisies actief invulling aan dit beleid geven. Zo maak ik de rapportages over CO2 uitstoot en jaarverslagen, zorg ik voor de juiste certificeringen, houd ik wet- en regelgeving in de gaten en ben ik betrokken bij netwerken zoals Green Business Club, hogescholen en universiteiten. Wellicht nog het belangrijkste, is mijn rol in het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Denk aan mobiliteit, producten, middelen en afval. Facilicom bestaat uit meerdere divisies en om alle divisies met de neuzen dezelfde kant op te krijgen, is enorm belangrijk in de duurzame transitie.

Welke rol speelt duurzaamheid binnen Facilicom Group?
Als familiebedrijf zit het maatschappelijk aspect bij Facilicom Group in het DNA. Dat is ook de rol van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de verwevenheid met kernwaarden van bedrijven. Op duurzaam gebied gebeurt er al veel, van de aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot concrete CO2-reductie. Afgelopen jaar hebben we in de CO2 prestatieladder ons doel uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal en 100% circulair te zijn. Daar koppelen we stapsgewijs nieuwe activiteiten aan. Het wagenpark, bestaande uit 2000 voertuigen, is sinds vorig jaar voor 10% elektrisch. Ook zijn we bezig met meerdere projecten om onze gebouwen te voorzien van zonnepanelen. In de concrete bedrijfsvoering hebben we bijvoorbeeld de overstap gemaakt naar 80% gerecyclede vuilniszakken. Zo proberen we stapje voor stapje en project na project onze voetafdruk te verkleinen.

Van welke activiteiten binnen uw werkzaamheden krijgt u de meeste energie?
Dat is het zien dat je impact maakt, dat er een beweging op gang komt in de verschillende divisies binnen de organisatie. Ik haal voldoening uit de CO2-uitstoot die naar beneden gaat en het groter wordende draagvlak voor duurzaamheid binnen het management en directieniveau. Het is gaaf dat er ingezien wordt dat winst maken op de eerste plek staat, maar dit wel moet gebeuren op een duurzame en sociale manier. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van een dashboard aan de business en controlling kant. Dit is een mooie stap om resultaten op gebied van verduurzaming duidelijk in kaart te brengen en dus voortgang te meten. Ik kijk uit naar de lancering van het dashboard en de stappen die hierop weer gebaseerd worden.

Wat is volgens u de meerwaarde van Green Business Club en waarom zijn jullie als Facilicom aangesloten?
Ik geloof in de meerwaarde van lokaal. Het lokaal samenwerken aan het verbeteren van de biodiversiteit, winning van hernieuwbare energie, ontwikkeling van bedrijventerreinen en noem maar op. Met elkaar heb je een grotere slagkracht, zeker als iedereen het doel richting toekomstbestendigheid voor ogen heeft. Green Business Club is in korte tijd flink gegroeid in Nederland, en dat zegt iets over de veranderende prioriteiten van de bedrijven in ons land. Het is inspirerend om te zien hoe bedrijven zich steeds meer bezighouden met verduurzaming; de energietransitie, afvalverwerking en ook thema’s als verminderen van CO2-uitstoot.