2022/02/10 geplaatst in Algemeen

Nathalie Gouweleeuw, algemeen bestuurslid GBC Waterweg: “Een impactvolle aanpak is wat GBC realiseert.”

Nathalie Gouweleeuw is het meest recent toegetreden als algemeen bestuurslid tot het bestuur van Green Business Club (GBC) Waterweg. Om Nathalie beter te leren kennen en voor te stellen, gingen we met haar in gesprek over haar werkzaamheden, de volgende stappen voor GBC Waterweg en de meerwaarde van collectief verduurzamen.

Wat is uw persoonlijke definitie van duurzaamheid?
“Duurzaamheid is een kans voor bedrijven om risico’s op het gebied van stijgende energieprijzen en regelgeving aan te gaan. Voor gemeenten is duurzaamheid van belang met oog op het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, wat belangrijk is voor de economische en maatschappelijke positie van overheden. Voor mij is duurzaamheid zowel ideologisch als bedrijfsmatig. Met elkaar moeten we simpelweg bijdragen aan een betere en leefbare wereld voor de volgende generaties.”

Wat hebben uw verschillende werkzaamheden met elkaar gemeen?
“Ik ben op dit moment werkzaam als transitiemanager bij Rotterdam Inclusief, een arbeid- en mensontwikkelbedrijf voor Rotterdammers die een steuntje in de rug nodig hebben om te gaan of te blijven werken. Daarnaast ben ik als commissaris verbonden aan de Frankenlandgroep. Dat is een organisatie die ouderenzorg en thuiszorg verzorgt. En sinds kort ben ik ook aangesloten bij GBC Waterweg als algemeen bestuurslid. Wat de drie gemeen hebben, is de maatschappelijke inzet die nodig is om een fijn leefgebied te behouden en waarborgen. Voor mij gaan goede zorg, een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame bedrijventerreinen hand in hand voor de toekomst en de leefbaarheid van deze regio. Aan de slag gaan met deze thema’s, waar iedereen een relatie meeheeft en waarvan we allemaal willen dat ze goed ingericht zijn, is voor mij een drijfveer.”

Welke kennis neemt u mee vanuit het wethouderschap in regio Waterweg en kunt u die omzetten in speerpunten voor GBC Waterweg?
“Tijdens mijn wethouderschap in Schiedam, was ik verantwoordelijk voor onder andere bedrijventerreinen en de haven. Ik heb gedurende deze periode veel kennis opgedaan over integrale gebiedsaanpak, de ondernemers die werkzaam zijn in het gebied en het belang van samenwerkingen. Wat ik meeneem is mijn positieve beeld van de economische positie van het gebied. Als je kijkt naar de enorme hoeveelheid van succesvolle en innovatieve bedrijven, is de enige conclusie dat we economisch gezien een enorm krachtig gebied zijn. We hebben goud in handen met de positie, het talent en infrastructuur om ons heen. Speerpunten zijn het vanuit een integrale blik concretiseren van de Green Deal. De samenwerking met de overheid en ondernemers aangaan en verstevigen, maar ook het doorpakken waar GBC Waterweg mee bezig is. Dit maakt de stap naar duurzaamheid niet alleen haalbaar, maar ook economisch waardevol.”

Van welke activiteiten binnen uw werkzaamheden krijgt u de meeste energie?
“Het ontwikkelen van de Green Deal op bedrijventerreinen en met slimme samenwerkingen realiseren wat voor bedrijven van belang is. Dit is te vergelijken met een puzzel. Ik vind het leuk om dat soort complexe puzzels uit te werken. Hoe maken we van iets ingewikkelds, iets simpels en behapbaar. De menselijke maat en het behalen van resultaten geven mij de meeste energie.”

Wat is de volgende stap voor GBC Waterweg?
“Ik ben in oktober begonnen als algemeen bestuurslid bij GBC Waterweg. Er gebeurt veel binnen de bedrijventerreinen, op de thematafels en we hebben ook al een flinke hoeveelheid participanten. Het concreet doorbouwen op wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is, blijft de volgende stap. Ook het verder uitbouwen van het aantal participanten staat hoog op de lijst. De Green Deal bedrijventerrein heeft enorm veel potentie om dit jaar in het gebied Waterweg concrete projecten te realiseren op weg naar een duurzame toekomst.
We willen de buitenwereld laten zien waar GBC Waterweg voor staat en wat we met elkaar als collectief voor verandering teweeg brengen. Hierin willen we ook de nieuwe gemeenteraden en colleges meenemen. Dit is het moment om als gemeente in te zetten op duurzaamheid en de transitie behapbaar te maken.”

Wat is volgens u de meerwaarde van aansluiting bij Green Business Club?
“Een slimme en impactvolle aanpak is wat GBC realiseert. De waarde van een onderneming, wordt niet meer alleen afgemeten aan omzet, maar ook aan de toekomstbestendigheid. Dat maakt verduurzaming ook een financieel gedreven thema. We kunnen er niet meer omheen dat duurzaamheid een meerwaarde is voor elk bedrijf, met alle maatschappelijke en financiële bijdragen die het oplevert. Ik adviseer elk bedrijf aan te sluiten bij GBC. De kennis is er, de infrastructuur is er en met uitvoering van projecten worden concrete resultaten behaald op het gebied van verduurzaming. Door een collectieve aanpak kunnen we een grote impact maken.”