2021/07/30 geplaatst in Algemeen, Circulair, Energie, Groen, Klimaat, Mobiliteit

Op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen in Waterweg

Green Business Club Waterweg ontwikkelt samen met de koplopers uit het gebied de Green Deal Waterweg ‘Verduurzaming Bedrijventerreinen’. Ondernemers, ondernemersverenigingen, adviesbureaus en overheden werken samen om tot toekomstbestendig bedrijventerreinen te komen in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Binnen de pijlers energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie worden concrete projecten opgezet. Op 5 oktober is er een feestelijke kick-off in De Kroepoekfabriek!

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om de ambitieuze doelen van de Green Deal Waterweg te realiseren! Dit begint met een nulmeting. Bedrijventerreinen Nieuwe Waterweg, ‘s-Gravenlandsepolder, ’t Scheur/Koggehaven en Delta/KW Haven zijn als eerste aan de beurt.

Voor het uitvoeren van deze projecten is de GBC Waterweg een samenwerking aangegaan met o.a. Stichting Stimular en Enerless. Het doel van de nulmeting is om kansen voor verduurzaming op het bedrijventerrein in kaart te brengen waarbij specifiek wordt gekeken naar collectieve kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing, opwek van duurzame energie, verduurzaming van de mobiliteit, versterking van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Deze nulmeting levert input voor concrete afspraken en doelstellingen in de Green Deal Waterweg.

Deze eerste projecten worden mede mogelijk door de provincie Zuid-Holland, gemeente Maassluis, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen, de ondernemersverenigingen ‘s-Gravenlandsepolder Schiedam en MOVe Maassluis en het Ondernemersfonds Vlaardingen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de projecten en de Green Deal Waterweg? Neemt u dan gerust contact met ons door te mailen naar carola@greenbusinessclub.nl

Op naar een toekomstbestendig Waterweggebied!

#impact #collectief #mobiliteit #circulair #energietransitie #klimaatadaptatie