2021/04/22 geplaatst in Afval, Circulair

Tafel Circulaire Economie verkent Circulaire Hub Waterweg

Op 20 april jl. organiseerde de Tafel Circulaire Economie (CE) een energieke online bijeenkomst. De onlangs verkozen voorzitter van de Tafel CE, Dennis Rook van Irado, presenteerde een mooi programma waarbij verschillende sprekers de participanten inspireerden.

Na een korte introductie trapte Willem Groenendijk het programma af. De participanten werden bijgepraat over een aantal interessante circulaire programma’s. Programma’s die bedrijven stimuleren om op een laagdrempelige manier zelf circulair aan de slag te gaan. Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen voor het programma Circulair In One Day of een driedaags programma van Circo Tracks waarbij bedrijven nieuwe circulaire businesskansen kunnen ontwikkelen.

Vervolgens was het woord aan GBC Waterweg bestuurslid Dave de Held. Vanuit de vele gesprekken die op het thema circulair worden gevoerd, sprak Dave de ambitie uit om met elkaar de mogelijkheid te verkennen voor het opzetten van een Circulaire Hub Waterweg. Binnen het gebied Waterweg is er namelijk al sprake van veel samenwerking en innovatie en zo kan er efficiënt worden toegewerkt naar collectieve circulaire businessmodellen. Mogelijk kunnen de participanten, samenwerkingspartners en betrokken bedrijven van GBC Waterweg een vooraanstaande rol spelen bij deze verkenning en ontwikkeling.

Vervolgens presenteerde Irado het concept van het Afvalvrij bedrijf. Een interessant concept waarmee bedrijven tot wel 80% van het restafval kunnen reduceren.

Tijdens het dialoog werd in ieder geval duidelijk dat er veel belangstelling is voor de circulaire economie, waarbij het wel van belang is bedrijven goed en helder uit te leggen wat circulair ondernemen inhoudt en wat het daadwerkelijk voor hen kan betekenen.

Kortom: Er is vooral behoefte om eerst kennis op te doen en te delen, maar vooral goede voorbeelden te laten zien om vervolgens zelf aan de slag te kunnen gaan met circulair ondernemen.
Met deze waardevolle input kunnen wij een mooi programma samenstellen voor de volgende sessie die plaatsvindt op 15 juni.