2021/02/05 geplaatst in Geen categorie

Online nieuwjaars Meet & Greet drukbezocht

Op 27 januari organiseerden Green Business Club (GBC) Waterweg en GBC Rotterdam Alexander gezamenlijk een Nieuwjaars Meet & Greet. Het was een drukbezochte online meeting waarbij Jan-Willem Vogels, voorzitter GBC Waterweg en Sustainable Business Manager Energietransitie Rabobank Nederland, teruggeblikte op de activiteiten en projecten van afgelopen jaar. Ook mochten we met veel trots tijdens de Meet & Greet twee inspirerende gastsprekers ontvangen: Jaap Wassink, country director Coca-Cola European Partners Nederland en Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland.

Het jaar 2020 was een pittig jaar, waar we op allerlei fronten te maken hebben gekregen met veranderingen en een nieuwe realiteit. Het was een jaar dat voor velen in het teken stond van overleven en doorgaan maar ook in omdenken en nieuwe kansen zien. Duurzaamheid is dit jaar echter ook nog hoger op de agenda gekomen, wat onze samenwerkingen nog belangrijker heeft gemaakt. In april zou de kick-off van de GBC Waterweg hebben plaatsgevonden, maar dit moest helaas worden gecanceld vanwege de coronamaatregelen. De fysieke activiteiten hebben hierdoor vertraging opgelopen, maar gelukkig hebben we alsnog acht mooie activiteiten georganiseerd. De verduurzamingsopgave is groot en we moeten daarom in versnelling komen. De participanten van de GBC Waterweg delen onze mening en staan klaar om met elkaar aan de slag te gaan. We zijn vorig jaar begonnen met vier duurzaamheidstafels: de tafel energietransitie, de tafel circulaire economie, de tafel verduurzamen bedrijventerreinen en de tafel mobiliteit. Eind vorig jaar hebben wij een eerste aanzet gegeven voor het ontwikkelen van de Green Deal Waterweg, wat we graag in gezamenlijkheid verder willen brengen. Jan-Willem bedankt de bestuursleden en programmamanagers voor alle inzet van afgelopen jaar en natuurlijk dank aan onze participanten.

Na de speech van Jan-Willem Vogels nam Willem Groenendijk, bestuurslid GBC Rotterdam Alexander en Rayondirecteur Rabobank, het woord over. Hij blikte terug op de activiteiten en projecten van afgelopen jaar en vertelde over de ambitieuze plannen en de ondertekende ambitieverklaring 2020-2025 van GBC Rotterdam Alexander. GBC Rotterdam Alexander gaat aankomend jaar aan de slag met concrete projecten op de thema’s mobiliteit, energie en zero waste.

De weg naar klimaatneutraal bij Coca-Cola
Jaap Wassink, Country director Coca-Cola European Partners Nederland, vertelde hoe de blik van mensen op Coca-Cola in Nederland door de jaren heen deels is veranderd. Naast positieve reacties krijgt hij vanzelfsprekend ook wel eens kritische vragen over de maatschappelijke impact van Coca-Cola, bijvoorbeeld over de plastic flesjes die ze produceren en het terugdringen van suiker in dranken. Dit zijn dan ook grote thema’s waar Coca-Cola in Nederland zich mee bezig houdt. Ze hebben concrete doelen opgesteld om deze vraagstukken zoveel mogelijk aan te pakken en de negatieve impact op het milieu te minimaliseren. Zo gebruiken zij vanaf halverwege dit jaar alleen nog 100% gerecycled plastic in hun flessen, waardoor er geen nieuw plastic meer gebruikt hoeft te worden voor het maken van nieuwe flessen. Daarnaast zetten ze middels campagnes ook hun merkkracht in om consumenten te stimuleren hun verpakkingen te recyclen met boodschappen zoals: ‘Don’t buy Coca-Cola, if you don’t help us recycle’. Verder zijn ze op meerdere vlakken bezig om klimaat neutraler te worden, van stappen in het productieproces, de  verduurzaming van het transport tot aan het gebruik de EMD techniek voor de Coca-Cola koelkasten om meer energie te besparen. Het doel van Coca-Cola European Partners is om in 2040 over de hele keten heen klimaatneutraal te zijn.

Kennisdeling lokale Green Business Clubs
Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland, begon met de aankondiging van de oprichting van de nieuwe Green Business Club in Rotterdam Centrum. Vervolgens vertelde ze over de verschillende projecten die de lokale Green Business Clubs organiseren en welke succesverhalen er door het land zijn. Zo is de GBC in Den Haag tot een collectieve aanpak gekomen voor een energieneutraal gebied, waarbij restwarmte van een fabriek wordt gebruikt om kantoren te verwarmen. Op het vlak Zero Waste wordt bij verschillende lokale clubs samengewerkt om gezamenlijke inkoopkaders te formuleren, afval effectief te scheiden en ons afval zo duurzaam mogelijk te laten verwerken. Hier is ook een blauwdruk voor vormgegeven om het zo eenvoudig op andere plekken uit te rollen. Ook bij nieuwe vraagstukken zoals bijvoorbeeld structureel thuiswerken kunnen participanten best practices met elkaar delen en gezamenlijk tot een effectieve aanpak komen. Via de GBC Kennisbank worden deze verschillende projecten gedeeld. Op deze manier kunnen de clubs van elkaar leren en kunnen mooie projecten van de ene club worden overgenomen naar andere clubs. Dit is éen van de succesfactoren van het Green Business Club concept, waarmee verduurzaming wordt gestimuleerd. De landelijke GBC heeft recent een dashboard gelanceerd, waar inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel impact de lokale clubs maken. Op deze manier kunnen we laten zien wat de bijdrages zijn van al onze projecten.

Na afloop van het plenaire deel werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld elkaar digitaal te ontmoeten in de verschillende break-out rooms.