2020/05/26 geplaatst in Geen categorie, Mobiliteit

GBC Waterweg ondertekent intentieverklaring van de Verkeersonderneming

Green Business Club (GBC) Waterweg heeft in navolging van andere Green Business Clubs in Zuid Holland een convenant gesloten met De Verkeersonderneming. Op 1 mei is met het tekenen van de intentieverklaring het startsein gegeven voor de samenwerking tussen beide partijen.

De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. De R10, een community van bedrijven, organisaties en overheden die concreet aan de slag gaan om de duurzame bereikbaarheid aan te pakken, is geïnitieerd door De Verkeersonderneming en heeft tot doel om op de korte termijn een bijdrage te leveren aan duurzamere en betere bereikbaarheid.

GBC Waterweg heeft met het tekenen van de intentieverklaring de ambitie en de uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming onderschreven met het doel om een reductie van 10% verkeer in de spits te realiseren (woon-werk, zakelijk en/of logistiek verkeer) in één jaar tijd, gemeten vanaf de datum van ondertekening. Het gezamenlijk doel is om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan duurzame gedragsverandering, minder autogebruik (in de spitsperioden) en verbetering van de luchtkwaliteit onder werknemers en bezoekers te realiseren.

Binnen de werkgroep mobiliteit en bereikbaarheid zal GBC Waterweg werken aan het verduurzamen van de last mile (zowel door stromen te bundelen, verminderen en vergroenen) en wordt er gekeken naar elektrische deeloplossingen, denk hierbij aan fietsen, scooters en auto’s. Door samen te werken met de Verkeersonderneming zijn we in staat deze verschillende projecten en activiteiten beter te ontwikkelen en te coördineren.