2020/05/20 geplaatst in Afval, Algemeen, Circulair, Energie, Mobiliteit

GBC Waterweg gaat van start met vier thema’s

Stichting Green Business Club Waterweg is in juni 2019 opgericht om bedrijven, (semi-)overheden en kennisinstellingen te verenigen in de opgave de regio Waterweg te verduurzamen en te verlevendigen. De feestelijke kick-off, met meer dan 60 deelnemers, op 2 april ging uiteraard niet door. Achter de schermen wordt er hard doorgewerkt aan het opzetten van projecten en zijn er vier thema’s gekozen waarmee GBC Waterweg op dit moment aan de slag gaat.

Afgelopen maanden hebben programmamanager Dolf Bierhuizen en het bestuur niet stil gezeten: verschillende projecten zijn in de steigers gezet, belangrijke stakeholders aangetrokken en verschillende bedrijven, organisaties én gemeentes hebben zich al aangesloten bij het netwerk.

Samen werken de participanten van GBC Waterweg aan de volgende thema’s: Energie, Afval en Circulaire economie, Mobiliteit en Bereikbaarheid en Logistiek. Dit is een hele opgave, die geen enkel bedrijf, organisatie of gemeente alleen kan. Coördinatie, samenwerking en co-creatie is de aangewezen weg om hiermee aan de slag te gaan. Dat is ook precies de reden waarom de drie ondernemersverenigingen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, samen met Irado en de Rabobank het initiatief namen en besloten om GBC Waterweg op te zetten.

Energie
In samenwerking met stakeholders in de regio, waaronder energiecollectieven in de drie gemeenten, energieleverancier en woningbouwcorporaties, zal gekeken worden naar lokale opwek van hernieuwbare energie en de mogelijkheid van uitwisselingen van restwarmte in Vlaardingen.

GBC Waterweg gaat samen met de drie lokale energiecoöperaties aan tafel om de kansen en mogelijkheden te bespreken. Wij zullen samen grotere (collectieve) energie opwekprojecten in Waterweg op de kaart zetten. Uiteraard wordt dan ook gekeken waar en hoe de daken van bedrijven voor de drie lokale energiecoöperaties gebruikt kunnen worden. Verder komt er een voorstel van participant DUW! om uw bedrijvendak te voorzien van zonnepanelen.

Afval & Circulaire Economie
De focus ligt op het inzamelen én opzetten van een marktplaats voor bouwafval, metaal en hout en het organiseren van een Circulair Challenge Waterweg. Een mooi project is het opzetten van het Circulair Ambacht Centrum in Schiedam. Participant Irado gaat dit ontwikkelen en verschillende partijen hebben zich al gemeld om daaraan mee te doen. Wilt u weten wat een Circulair Ambacht Centrum is? Kijk even bij de buren: samencirculairhw.nl.

Voor het circulair organiseren van uw bedrijfsvoering zijn er, per branche, zogenaamde CIRCO tracks beschikbaar. In deze regio is GBC Waterweg uw platform hiervoor. Via BlueCity en Rabobank zal GBC Waterweg de verschillende CIRCO tracks bij alle bedrijven onder de aandacht brengen. Voor Waterweg coördineren we dit samen met de drie gemeenten en de omgevingsdienst DCMR. Deze CIRCO Tracks zullen pas na de vakantieperiode starten. Wel zijn er in de tussentijd 2 uur durende gratis online Mini CIRCO workshops beschikbaar om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Mobiliteit & Bereikbaarheid
GBC Waterweg zal zich focussen op het verduurzamen van de last mile: door stromen te bundelen, verminderen en vergroenen. Daarnaast wordt er gekeken naar elektrische deeloplossingen, zoals fietsen, scooters en auto’s.

In Schiedam Havens is nu een project in de maak, waar bedrijven elektrische auto’s met elkaar delen. De opstart hiervan is helaas door de Corona crisis ernstig vertraagd. Verder heeft GBC Waterweg in navolging van andere Green Business Clubs in Zuid Holland een convenant gesloten met de Verkeersonderneming. Met deze samenwerking zijn we in staat verschillende projecten en activiteiten nog beter te ontwikkelen en te coördineren.

Logistiek
Logistiek, het vervoer van alle producten van en naar de verschillende partijen in de ketens en naar de uiteindelijke consument, staat ook volop in de belangstelling binnen GBC Waterweg. Verschillende Green Business Clubs zijn hier volop mee bezig. Daarnaast organiseerde Green Business Club Nederland vorig jaar een landelijk symposium over dit thema. Voor de Waterweg regio komen we graag in contact met bedrijven die dit gaan of willen organiseren, samen met andere bedrijven en partijen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Of wilt u ook participant worden? Neem hierover contact op met Dolf Bierhuizen via dolf@greenbusinessclub.nl.