Participanten werken samen aan een schoon en bereikbaar Stationsgebied binnen het project Zero Emissie Stadslogistiek: zij bundelen leveringen naar het stationsgebied en laten deze CO2 neutraal leveren. Hiermee geven participanten invulling aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek die zij in 2018 ondertekenden.

Koplopers

Met een diepgravend onderzoek naar de logistiek werden de vervoersbewegingen van en naar participanten van GBCU in kaart gebracht, denk hierbij aan afvallogistiek, horeca en facilitaire stromen zoals hygiëneproducten, kantoorartikelen en koffie. Rabobank, Volksbank, Movares, TivoliVredenburg, Gemeente Utrecht en de NS formeerde zich als koplopersgroep en gingen op basis van resultaten aan de slag met het terugdringen van deze goederenstromen. De koplopers sturen aan op het blijvend terugdringen van het aantal ritten met 50%.

Verminderen, verslimmen en verschonen

Naast het terugdringen ligt de focus op verslimmen en verschonen. Verschonen gebeurt middels elektrisch vervoer. Verslimmen door het bundelen van ritten in ‘slimme coalities’. Dit wil zeggen, het harmoniseren van leverfrequenties en -dagen van één leveranciers die bij meerdere opdrachtgevers levert in het gebied. Door stromen te bundelen via een logistieke hub voor ‘the last mile’ wordt zowel aan verslimmen én verschonen gewerkt. Dit is een overslag hub van waaruit met groen vervoer de binnenstad wordt beleverd. Stromen van meerdere leveranciers worden zo gebundeld.