2020/04/10 geplaatst in Logistiek

Zero Emissie Goederenvervoer met zes GBCU-koplopers (online) aan de bak!

Met dit project wordt gewerkt aan verminderen, verslimmen en verschonen van de goederenstromen. Onderzoek van Districon toonde vorig jaar aan dat een reductie van rond de 40-50% van CO2 mogelijk is in 2024.  Uiteindelijk zouden we met groene logistiek tot zero emissie moeten komen in ons mooie Utrechtse Stationsgebied.

Zes koplopers van start met rittenvermindering en verduurzaming
Gemeente Utrecht, Movares, NS, Rabobank, Tivoli Vredenburg en de Volksbank voerden afgelopen kwartaal in online sessies gesprekken met leveranciers om te kijken wat er binnen de lopende contracten er aan vermindering en verschoning mogelijk is op niet-kritieke stromen. In eerste instantie gaat het om koffie, kantoorartikelen en hygiëne. Het goede nieuws, die mogelijkheden zijn er zeker! Via slimme coalities gaan de koplopers met de leveranciers de afspraken verder inregelen. We kiezen dus niet voor one-size-fits-all oplossing, maar kijken hoe groepjes van twee of drie GBCU-koplopers met een bepaalde leverancier de zaken slimmer gaan implementeren.

Doorpakken in komend kwartaal met de Stadshub
Komend kwartaal staat de Stadshub op de agenda. We nodigen een aantal aanbieders uit om met de koplopers in gesprek te gaan. Het gaat dan om samenwerking tussen leveranciers in het bezorgen van niet-kritieke goederen. Daarvoor gebruiken we ook de ervaringen van andere steden met Stadshubs.

Circulair en sociaal innovatief aan de slag!
Naast is een circulair innovatief project is dit ook zeker een sociaal innovatief. De samenwerkingsvaardigheden van onze koplopers en hun leveranciers worden aan alle kanten getest 😉. Vooral nu met de omschakeling naar online-samenwerking. Daarvoor hulde aan de werkgroepleden en de leveranciers die binnen één week na de slimme lockdown toch virtueel aan tafel zaten.

Wil je ook meedoen?
Bijna alle GBCU-leden deden eind vorig jaar mee met de eerste inventarisatie van leveranciers. We weten dus wie nog meer zou kunnen profiteren van de afspraken die de koplopers nu implementeren. Wij zullen de niet-koplopers met de leveranciers in de huidige scope, hierover informeren. En mocht jouw organisatie toch een belangrijke schakel zijn om meer impact te maken met een van deze leveranciers, dan kloppen we graag bij je aan. Heb je belangstelling of ervaring met het organiseren via een Stadshub, neem even contact op met Karolien Niederer karolien@hotspotlab.nl.

Online sessies: vragen via de chat – scherm op zwart voor de bandbreedte en op video om rustig terug te lezen!