2020/11/17 geplaatst in Energie

Utrecht Centraal Energieneutraal in 2030?

Begin dit jaar is er een haalbaarheidsonderzoek gestart naar energieneutraliteit in het stationsgebied. De onderzoeksvraag luidde: ‘Utrecht Centraal energieneutraal in 2030, is dit haalbaar?’
De resultaten laten zien dat energieneutraliteit onder voorwaarden haalbaar is en de participanten van de Green Business Club Utrecht hebben aangegeven verder te willen in het uitrollen van het project ‘Utrecht Centraal Energieneutraal in 2030’.

Het onderzoeksproject stond onder leiding van Jacco Buisman. Zijn resultaten werden gedeeld op de participantenvergadering van afgelopen 3 november.
Uit het onderzoek blijkt dat er op het gebied van energiebesparing van de gebouwen binnen Utrecht Centraal nog veel valt te halen. Energieneutraliteit lijkt echter alleen haalbaar met behulp van compensatiemaatregelen van buiten het gebied.

Om de eerste stap te doen is er animo gepeild om met verschillende ‘koplopers groepen’ in 2021 trajecten uit te zetten met concrete stappen rondom:
– monitoring;
– van aardgas af;
– energiebesparende maatregelen;
– optimalisatie inzet WKO’s.

Verder werd duidelijk dat om het thema energieneutraliteit verder op te pakken we op zoek moeten gaan naar samenwerking binnen en buiten het gebied, we met haalbare stappen moeten werken en we met projectmanagement vanuit de GBCU een goede regierol kunnen vervullen.

Er staat een hoop te gebeuren dus! We zien uit naar 2021 om dit project verder uit te rollen.