2017/08/12 geplaatst in Algemeen

Update Utrecht: van deelauto’s naar het bundelen van logistieke stromen

Tijdens het aantreden van een kersvers bestuur én een nieuwe programmamanager, hebben de werkgroepen van de Green Business Club Utrecht Centraal niet stilgezeten. GBC Utrecht Centraal richt zich op de drie pijlers: (duurzame) mobiliteit, circulair (afval) en levendig (placemaking). De drie gelijknamige werkgroepen van de GBC Utrecht Centraal zijn druk met deze thema’s bezig. Tijd voor een update!

Mobiliteit
Thema’s die binnen de werkgroep Mobiliteit spelen zijn: duurzaam goederenvervoer, het verduurzamen van de mobiliteit van werknemers en het stroomlijnen van het autoverkeer in het stationsgebied. Vooral met de eerste twee thema’s zijn de afgelopen tijd grote stappen gezet. In mei vond een zeer geslaagde startbijeenkomst plaats met als doel: kansen inventariseren voor het bundelen van vervoersstromen om zo CO2-reductie te realiseren. De volgende bijeenkomst is op 20 juni. Ook wordt er gestart met een We Drive Solar-pilot voor elektrische deelauto’s in het stationsgebied, waar werknemers gebruik van kunnen maken voor zakelijke ritten. Bart Humblet, voorzitter werkgroep Mobiliteit: “Iedere dag komen we langs het stationsgebied Utrecht Centraal. We reizen er doorheen, maken er continu gebruik van. Ik vind dat we dan ook iets kunnen terug doen. Bovendien zijn we als bedrijf (Royal Haskoning DHV) altijd op zoek naar slimmere oplossingen. Hoe mooi is het als we dit kunnen inbrengen in het stationsgebied, met de GBC Utrecht Centraal?!

Levendig
De werkgroep Levendig stelt zich voor dit jaar twee concrete doelen: het creëren van groene oases en de doorgaande routes in het stationsgebied verlevendigen. Een aantal locaties in het stationsgebied moeten transformeren tot tijdelijke groene oases. Waar mensen kunnen zitten, tot rust kunnen komen en kunnen genieten tussen het groen. Tegelijkertijd wordt duurzaamheid hier zichtbaar, door bijvoorbeeld (afval)producten van bedrijven te hergebruiken. Daarnaast heeft het stationsgebied een aantal knelpunten waar bezoekers moeite hebben de weg te vinden. Er wordt gewerkt aan een betere ‘wayfinding’ en door bijvoorbeeld een ‘urban jungle’ en de ‘complimentenpoort’ worden deze routes een beleving. Maaike Wilmink, voorzitter van de werkgroep: “Ik woon én werk in Utrecht. Eerst was dat vooral facilitair en intern gericht binnen de Gemeente Utrecht. Later besefte ik me dat ik graag iets wilde doen voor alle medewerkers en gebruikers van het Stadskantoor én breder binnen de gemeente Utrecht om het stationsgebied te verlevendigen en leuker te maken. Zo leuk dat dat met de Green Business Club nu kan.”

Circulair
Binnen de werkgroep circulair ligt de focus ligt op het Zero Waste project. Aan Van Gansewinkel (de vervoerder die van veel GBCU participanten het afval ophaalt en verwerkt) is gevraagd te benchmarken hoe alle participanten scoren op afvalgebied. Ook kijkt de werkgroep Circulair of er in het hele stationsgebied op een eenduidige manier afval gescheiden ingezameld kan worden, wat tegelijkertijd zichtbaar is voor het publiek. Ook zijn er ideeën over de inkoop van circulaire kantoorartikelen én -kleding, zoals maatpakken en veiligheidskleding, die de groep de komende tijd gaat uitwerken. Hier liggen misschien wel mooie kansen voor samenwerking met GBC Zuidas, waar men samen met Green Office VU bezig is met de opzet van een studenten adviesbureau dat bedrijven adviseert over circulaire en duurzame inkoop van office supplies.