2024/01/29 geplaatst in Circulair

Succesvolle afronding Circulair Product Challenge

In het afgelopen jaar heeft de Werkgroep Circulair van Green Business Club Utrecht Centraal, in samenwerking met studenten van de Hogeschool Utrecht, zich toegewijd aan het vinden van circulaire oplossingen voor afvalstromen in het gebied. De studenten werden daarvoor de afgelopen 20 weken uitgedaagd tijdens de Circulair Product Challenge. De resultaten presenteerden zij tijdens onze participantenbijeenkomst op 25 januari!

De centrale focus van deze uitdaging lag op het recyclen van reststromen afkomstig van Douwe Egberts, met name de koffiebonenvezels die vrijkomen in de fabriek en de luchtfilters van SPIE en Rabobank. Deze luchtfilters, met een aantal van maar liefst 10.000 filters per jaar in het stationsgebied, werden tot nu toe als restafval afgevoerd.

Op 5 oktober deelden de studenten hun vorderingen en bevindingen tijdens het GBCU Café. Hierbij benadrukten ze de complexiteit van de problematiek en verkenden ze mogelijke oplossingsrichtingen. Na een periode van onderzoek en experimenten presenteerden de studenten op 25 januari de resultaten en conclusies van hun inspanningen.

De luchtfilters
Eén van de twee groepen richtte zich op de herbestemming van luchtfilters, die momenteel als restafval worden afgevoerd.  Door filters van verschillende leveranciers te vervangen door één producent, zou de levenscyclus van de filters kunnen worden verlengd. De suggestie om alternatieve filters te gebruiken en onderzoek te doen naar hergebruik van metalen in de filters, kwam naar voren als een haalbare oplossing. Een ander advies was het creëren van massa in de supply chain om recycling te bevorderen.

De chemische en fysische eigenschappen van koffiebonenvezels 
De focus van de andere groep lag op het vinden van een circulaire oplossing voor koffiebonenvezels, waarbij ze keken naar de gehele reststroom van het proces, inclusief de chemische en fysische eigenschappen. Ze onderzochten het persen van de reststroom om mogelijk producten zoals stoelen, banken en tafels te maken. Ook werd gekeken naar de hergebruiksmogelijkheden van polymeren in de reststroom, met name het extraheren van cafeïne voor mogelijke toepassingen in sportvoedingsmiddelen of supplementen. Het idee om het vlies van de reststroom te gebruiken als isolatiemateriaal kwam naar voren als een potentieel vervolgonderzoek.

De resultaten van beide groepen tonen veelbelovende perspectieven voor het circulair omgaan met reststromen, waarbij de betrokkenheid van studenten en bedrijven aantoont dat duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Meer informatie
Wil je meer weten over de Circular Product Challenge? Neem contact op met Tirsa van der Laan via tirsa@greenbusinessclub.nl.