Duurzame Mobiliteit Stationsgebied

Werken aan de mobiliteit van je bedrijf levert winst op. Naast de voordelen op bedrijfsniveau, verbetert een duurzaam mobiliteitsbeleid ook de bereikbaarheid van het gebied. En daar hebben we allemaal voordeel van. Daarom start Green Business Club Utrecht Centraal samen met Goedopweg het project Duurzame Mobiliteit Stationsgebied.

Het doel van dit project is om samen oplossingen te realiseren die de bereikbaarheid van Stationsgebied verbeteren. Daarbij denken wij aan fietsverbindingen waar medewerkers zonder oponthoud kunt doortrappen en goede busverbindingen. Maar ook goede laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen hoort daarbij. Daarnaast zetten we in op kennisuitwisseling over reiskostenvergoedingen en andere reisvoorzieningen bij bedrijven.

Doe je ook mee?
Als ondernemer in Stationsgebied kun je gratis meedoen, en je krijgt:

  • Een gratis interactieve mobiliteitsscan t.w.v. minimaal € 2.000,-
  • Helder inzicht in je huidige mobiliteit en waar de verbeterkansen liggen
  • Concreet advies om kosten te besparen en mobiliteit te verbeteren
  • Duurzame en gezonde reiskeuzes voor medewerkers
  • Een betere bereikbaarheid rondom je werklocatie

Een beter bereikbaar Stationsgebied
Om helder te krijgen hoe het reizen in Stationsgebied beter en duurzamer kan, is het van belang dat zoveel mogelijk bedrijven (vanaf 5 medewerkers) meedoen. Klein en groot en óók als iedereen met de auto komt. Want alleen dan krijgen we een volledig beeld van waar de verbeterkansen liggen op het gebied van de bereikbaarheid van het Stationsgebied.
Zo kunnen we actie ondernemen waar het gebied en ook jouw bedrijf wat aan heeft.

Naast waardevol inzicht en advies over de mobiliteit van je organisatie, werk je met je deelname mee aan de bereikbaarheid van het Stationsgebied.

Deelnemen? Vul onderaan het formulier in!

Twijfel je nog?
Neem dan contact met Marjolein van der Stok, mobiliteitsadviseur van Goedopweg. Dit kan telefonisch of via e-mail. Dan licht Marjolein het aanbod persoonlijk toe en geeft antwoord op al je vragen.
e: marjolein@goedopweg.nl
t: 06-55 46 64 12