Circulair: Zero Emissie Logistiek

Participanten werken samen aan een schoon en bereikbaar stationsgebied binnen het project Zero Emissie Logistiek: zij bundelen leveringen naar het stationsgebied en laten deze CO2 neutraal leveren. Hiermee geven participanten invulling aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek die zij in 2018 ondertekenden.

Koplopers

Met een diepgravend onderzoek naar de logistiek werden de vervoersbewegingen van en naar participanten van GBCU in kaart gebracht, denk hierbij aan afvallogistiek, horeca en facilitaire stromen zoals hygiëneproducten, kantoorartikelen en koffie. Rabobank, Volksbank, Movares, TivoliVredenburg, Gemeente Utrecht en de NS formeerde zich als koplopersgroep en gingen op basis van resultaten aan de slag met het terugdringen van deze goederenstromen. De koplopers sturen aan op het blijvend terugdringen van het aantal ritten met 50%.

Verminderen, verslimmen en verschonen

Naast het terugdringen ligt de focus op verslimmen en verschonen. Verschonen gebeurt middels elektrisch vervoer. Verslimmen door het bundelen van ritten in ‘slimme coalities’. Dit wil zeggen, het harmoniseren van leverfrequenties en -dagen van één leverancier die bij meerdere opdrachtgevers levert in het gebied. Door stromen te bundelen via een logistieke hub voor ‘the last mile’ wordt zowel aan verslimmen én verschonen gewerkt. Dit is een overslag hub van waaruit met groen vervoer de binnenstad wordt beleverd. Stromen van meerdere leveranciers worden zo gebundeld.

Onderstaande infographic geeft een beeld van de aanpak.

 

 

 

Projectgroep: Circulair: Zero Emissie Logistiek

Onderzoek logistieke stromen

Wat zijn de mogelijkheden om binnen de benodigde servicekaders te goederenstromen van participanten te verminderen, te verslimmen en te verduurzamen? Deze vraag stond in 2018 centraal in het onderzoek dat Districon deed naar de logistieke stromen in het Utrechtse stationsgebied.

Meer informatie

Symposium Zero Emissie Stadslogistiek

Op maandag 4 maart 2019 organiseerde Green Business Club Nederland een symposium over Emissievrije Stadslogistiek. De aanpak van de werkgroep zero emissie goederenvervoer in samenwerking met Districon was onderdeel van het programma.

Lees meer