Werkgroep Groen Leven

Het Utrechtse stationsgebied is een gebied waar mensen niet alleen doorheen reizen, maar ook steeds meer verblijven. Om te werken, winkelen, te eten, te slapen, voor cultuur of als ontmoetingsplek. Het gebied wordt steeds meer ingericht voor deze functie. De werkgroep Groen Leven draagt hieraan bij met tijdelijke en (semi)permanente projecten die het gebied verlevendigen en vergroenen.

De werkgroep Groen Leven streeft naar een natuurinclusief en klimaatadaptief stationsgebied, een fijne omgeving waarin de mens optimale kansen geeft aan relevante dier en plantensoorten. Met dat in het achterhoofd, heeft de werkgroep een aantal kernwaarden voor de projecten die worden opgestart:
– Natuurinclusief;
– Duurzaam;
– Klimaatadaptief.

De projecten die in 2024 worden opgestart of verder worden uitgewerkt:

Het Bomenbal
Met dit project wordt het ‘verlangen naar groen’ aangejaagd! Van april tot en met september staat het Jaarbeursplein vol met tientallen bomen in bakken die een groene oase vormen. Wil je iets doen met het Bomenbal? Neem contact op via utrecht@greenbusinessclub.nl.

Toolkit Biodiversiteit
Een verbeterde biodiversiteit; de werkgroep omarmt hierbij zogenoemde gidssoorten die andere soorten in hun kielzog meenemen. In Utrecht zijn dit de grote klokjesbij, huismus, egel, bittervoorn en kleine watersalamanders. De toolkit richt zich op concrete acties voor het stationsgebied.

Groene wandelroutes
Wil je geïnspireerd raken over het groen wat te zien is rondom het station en waar dit nog komt? De werkgroep ontwikkelt een Groene wandelroute door het gebied, opgesteld samen met geïnteresseerde participanten en stakeholders.

Meten is weten!
Dit jaar onderzoekt de werkgroep wat er mogelijk is op het gebied van meten en monitoren. Op het moment dat de juiste data beschikbaar is, kunnen de meest effectieve maatregelen worden genomen.

 

Projectgroep: Werkgroep Groen Leven

GBCU Bomenveiling

Niet één of twee, maar liefst vijftig bomen werden geveild tijdens de GBCU Bomenveiling op 21 september voor het Bomenbal. Verschillende lokale bedrijven hebben één of meerdere bomen geadopteerd. De vijftig groene aanwinsten zijn het komende jaar van mei tot en met september 2024 te bewonderen tijdens het Utrechtse Bomenbal naast het Beatrix Theater op het Jaarbeursplein.

Lees meer

Het Utrechtse Bomenbal

In 2024 presenteert Green Business Club Utrecht Centraal het Utrechtse Bomenbal. De wens is om 100 bomen het Jaarbeursplein te laten transformeren tot een magische groene oase midden in de stad. Dit betekent; schonere lucht, verkoeling, toename van de biodiversiteit en betere opname van regenwater. Tijd om te ervaren wat groen in de stad kan doen!

Lees meer

Biodiversiteitskaart

Het stationsgebied vergroenen, biodiverser maken en de klimaatadaptatie versterken, dat is de ambitie van de werkgroep. Om dit te kunnen doen hebben we in 2023 een klimaatscan laten uitvoeren door Nelen en Schuurman. In deze scan komt naar voren waar de kansen en bedreigingen voor het gebied liggen. Deze is verwerkt in een downloadbare biodiversiteitskaart.

Lees meer

Groene Expeditie

Met deze reeks werkt de werkgroep aan een groen netwerk. Niet alleen fysiek in de buitenruimte, maar ook tussen de verschillende personen die verantwoordelijk zijn voor groen bij de participanten. Tijdens deze expedities onderzoeken we hoe we als participanten het stationsgebied gezamenlijk biodiverser en klimaatadaptiever kunnen maken.

Lees meer

Green Pitch Night

Voor iedereen die wel eens door het Utrechts stationsgebied loopt en denkt: Zou hier niet… ik mis hier echt… of, het zou toch handig zijn als…? We loven 1000 euro uit voor het beste, spannendste en natuurlijk groenste idee voor het stationsgebied, zodat je het kunt uitvoeren.

Lees meer

Groene onderdoorgang Hoog Catharijne

Om mensen bewust te maken van de veilige wandelroute van en naar kantoor bij het Moreelsepark, hebben we in september 2018 een ‘groene loper’ uitgelegd onder de plint bij Hoog Catharijne.

Lees meer

Complimentenpoort

Complimenten hebben een positief effect op mensen en iedereen verdient er een. Bij de in- en uitgang van Hoog Catharijne, aan de kant van het Moreelsepark, deelt de Complimentenpoort complimenten uit aan iedereen die er onderdoor loopt.

Bekijk op de Kennisbank

Jungle030

Het Utrechtse stationsgebied lijkt soms wel een ‘urban jungle’. De jungledieren waren een knipoog naar hoe ‘jachtig’ we rondrennen en -fietsen in de openbare ruimte die nu soms behoorlijk krap is. Met de dieren vergaten we dat even, want die zorgden vooral voor een lach op ieders gezicht.

Lees meer

Groene Bouwhekken

Het Utrechtse Stationsgebied wordt de komende jaren grondig verbouwd. Om de leefbaarheid te vegroten, is een deel van de bouwhekken vergroend. Na een succesvolle start op het Jaarbeursplein, staan de bouwhekken nu ook aan de Van Sijpesteijnkade.

Bekijk op de Kennisbank