Duurzame en levendige projecten

Met meerdere werkgroepen realiseert Green Business Club Utrecht Centraal concrete projecten die bijdragen aan de doelstellingen. Dit zijn:

De werkgroepen worden gevormd door afgevaardigden van de participanten. Ze werken zelfstandig en formuleren zelf hun doelenen bijbehorende begroting. Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige expertise van de participanten en wordt er, indien noodzakelijk en mogelijk, expertise ingehuurd. Projecten worden mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Utrecht.

Onze aanpak is lokaal, gericht op het stationsgebied Utrecht en gebaseerd op drie pijlers:

  1. Doen: samen met de participanten realiseren we concrete projecten die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen. De participanten leveren hier een actieve bijdrage aan.
  2. Delen: we faciliteren kennisdeling tussen participanten, stakeholders en andere belanghebbenden in het gebied.
  3. Ontwikkelen: potentie vergroten door projectinitiatieven te onderzoeken.

Meer weten?

Lees hieronder meer over de projecten van de werkgroepen of download het Jaarplan 2022.


Projectgroepen

Circulair: Zero Emissie Logistiek

Participanten werken samen aan een schoon en bereikbaar stationsgebied binnen het project Zero Emissie Logistiek: zij bundelen leveringen naar het stationsgebied en laten deze CO2 neutraal leveren. Hiermee geven participanten invulling aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek die zij in 2018 ondertekenden.

Meer info

Circulair: zero waste

Als bedrijven in het stationsgebied produceren we een hoop afval. Afvalscheiding en recycling van materiaal zal hier - als onderdeel van de stad als geheel - een groot effect hebben. Binnen de bedrijven wordt afval grotendeels gescheiden, maar hoe zit dat in de publieke ruimte? En kunnen we van afval ook nieuwe materialen produceren?

Meer info

Groen Leven

Het Utrechtse stationsgebied is een gebied waar mensen niet alleen doorheen reizen, maar ook steeds meer verblijven. Om te werken, winkelen, te eten, te slapen, voor cultuur of als ontmoetingsplek. Het gebied wordt steeds meer ingericht voor deze functie. De werkgroep Groen Leven draagt hieraan bij met tijdelijke en (semi)permanente projecten die het gebied verlevendigen.

Meer info

Werkgroep Energietransitie

Utrecht Centraal Energieneutraal in 2030, kan dat en wat komt daar dan globaal bij kijken? In samenwerking met Gemeente Utrecht en andere partners heeft Green Business Club Utrecht in 2020 deze onderzoeksvraag uitgezet.

Meer info