2022/10/08 geplaatst in Logistiek

Poortonderzoek Zero Emissie Goederenvervoer 2022 – de ontwikkelingen

Participanten van Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU) trekken gezamenlijk op om duurzame projecten in het stationsgebied Utrecht te realiseren. Eén van de projecten richt zich op het zero emissie leveren van goederen en diensten aan de participanten. Dit project loopt vanuit een kopgroep van GBCU-leden, met als doel om goederenstromen te verminderen, te verslimmen en te verduurzamen als onderdeel van het gezamenlijk afgesloten convenant in 2017.

Onderzoek Districon als nulmeting
In 2018 heeft Districon een onderzoek uitgevoerd als een nulmeting. Inzichten: heel veel verschillende leveranciers, heel veel half lege busjes en vrachtauto’s en nog nauwelijks schoon vervoer. In 2019 hielden we een inventarisatie van de leverancierscontracten. Op basis daarvan hebben we met een kopgroep GBCU-leden (Gemeente Utrecht, Movares, NS, TivoliVredenburg, Rabobank, Volksbank) verschillende oplossingen getest. Inmiddels zijn Prorail, Creative Valley en Seats2Meet toegetreden tot de kopgroep.

In de tussenliggende periode hebben we stevig ingezet op het duurzamer inrichten van contractvoorwaarden en aanbestedingen. Daarnaast hebben we een stappenplan vanuit de Hogeschool van Amsterdam (HVA) gereed en is het aan de participanten om de handschoen verder op te pakken. En dat is nodig, want in Utrecht betekent het concreet dat vanaf 2025 het Stationsgebied Zero Emissie beleverd moet worden. Vuile bestelbusjes en vrachtauto’s komen er niet meer in. Vanaf januari 2022 ging de aangescherpte milieuzone in voor de meest vervuilende vrachtauto’s.

De onderzoeken
Wat is het effect van onze inspanningen? Als onderdeel van het jaarplan 2022 hielden we in afgelopen maanden de volgende onderzoeken:
• Poorttellingen leveringen (week 31/5 – 3/6 2022)
o Herhaling 2018 Districon (omvang goederenstromen, impact)
• Uitvraag expeditie-personeel (week 31/5 – 3/6 2022)
o Kwalitatieve vragen verduurzaming goederenvervoer
• Zero Emissie inkoopcontracten (najaar 2021)
o Contractonderzoek naar leveranciers en inkoop bepalingen

De onderzoeken voerden we uit in eigen beheer op basis van de formats van Districon en de HVA. Voor de poorttellingen werkten we samen met studenten van het ROC Automotive College.
Dit resultaat is door samenwerking van maar liefst 12 participanten tot stand gekomen. Zij namen de hele keten van leverancier, vervoerder en hun interne processen van inkoop tot expeditie onder de loep.

Impact eigen activiteiten
• Toename van zero emissie voertuigen/ritten, m.n. kleinvervoer vergroent (ca 15%);
• Bundeling van afleverpunten o.a. Klepierre/ ZiggoVodafone/Creative Valley en Prorail/NS;
• Zero emissie paragraaf in inkoopvoorwaarden en contract bepalingen;
• Productgroepen Eten/Drinken efficiënter;
• Handhavingsbeleid van de gemeente voor bestelbussen;
• Verbinden netwerken als GBCU en Logistiek Platform Utrecht.

Over dit en nog meer, lees je online in het ‘Verslag Poortonderzoek Zero Emissie Goederenvervoer 2022‘!

Meer informatie
Wil je meer weten over het poortonderzoek? Neem dan contact op met Tirsa van der Laan via utrecht@greenbusinessclub.nl.