Waarom participeren in de Green Business Club Utrecht?

Participanten in de GBCU trekken gezamenlijk op om duurzame projecten in het stationsgebied te realiseren. Zij hebben de ambitie om bij te dragen aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied Utrecht. Participanten leveren minimaal één vertegenwoordiger die het aanspreekpunt is binnen de club. Hij of zij is aanwezig bij de Participantenvergaderingen, levert een bijdrage aan een van de werkgroepen of is op een andere manier actief betrokken. Deze laatste twee verantwoordelijkheden kunnen ook door een collega worden uitgevoerd of waargenomen.

Voordelen

Participant zijn van de Green Business Club Utrecht heeft een aantal voordelen:

  • Deel uitmaken van een sector overstijgend netwerk van lokale en landelijke koplopers in duurzaam ondernemen.
  • Kennisuitwisseling over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van verduurzamen van vastgoed, mobiliteit, energie, afval, water en sociale duurzaamheid.
  • Samenwerken met lokale partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten in gang te zetten.
  • Deelname aan projectgroepen gericht op concrete resultaten.
  • Gratis deelname aan lokale activiteiten.
  • Naamsvermelding en logo in alle communicatie-uitingen van de Green Business Club Utrecht.
  • Ontvangen van ondersteuning van bestuur en andere participanten bij het opzetten van duurzame projecten (mits passend binnen de doelen en middelen van de club).

Op dit moment heeft de Green Business Club Utrecht 19 participanten.

Onze aanpak is lokaal, gericht op het stationsgebied Utrecht Centraal, en gebaseerd op drie pijlers:

Doen

Het realiseren van concrete projecten die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen. De participanten leveren hier een actieve bijdrage aan.

Delen

We faciliteren kennisdeling tussen participanten, stakeholders en andere belanghebbenden in het gebied.

Ontmoeten

We vergroten onze impact door in gesprek te zijn met participanten, stakeholders, de gemeente en andere ondernemers in het stationsgebied en faciliteren deze ontmoetingen.

Jaarlijkse participantenbijdrage

Voor de continuïteit van GBCU is de participantenbijdrage essentieel. Deze wordt geïnd in het eerste kwartaal van het desbetreffende jaar. Om rekening te houden met de grootte van organisaties, hanteren we een staffel variërend van 400 - 5000 euro per jaar.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Contact