CBRE

Waarom is CBRE Global Investors participant van de Green Business Club Utrecht?

Omdat wij vanuit CBRE gevestigd zijn in het gebied en omdat CBRE Global Investors eigenaar is van o.a. WTC Utrecht en betrokken is bij de verdere ontwikkeling van het gebied. Vanuit CBRE Property Management willen we aangesloten blijven bij de ontwikkelingen in de omgeving om samen te zoeken naar zoveel mogelijke verduurzaming binnen onze dienstverlening (goederenvervoer, vuiltransport, mobiliteit, verlevendiging van de omgeving etc.).

Wat doet CBRE Global Investors al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

CBRE Global Investors heeft als doelstelling de meest duurzame kantorenportefeuille te bezitten. De gebouwen hierin zijn dan ook alle ten minste BREEAM Very Good gecertificeerd, en er wordt altijd gezocht naar mogelijke verbeteringen hierin. Ook worden de gebouwen WELL gecertificeerd. Vanuit CBRE Property Management begeleiden wij BREEAM- en WELL-certificering en zoeken de meest duurzame dienstverlening voor de gebouwen die we beheren.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Utrecht hierbij helpen?

Door samen met andere eigenaren/grote gebruikers in de omgeving initiatieven te ontplooien waardoor de omgeving als zeer duurzaam bekend wordt/blijft, zoals met een mobiliteitsplan, met duurzame oplossingen voor goederenvervoer, en door haar inzet voor een levendigere omgeving.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Utrecht?

Ik heb persoonlijk een warme belangstelling voor de initiatieven, en communiceer hierover (via de communitymanager van WTCU) met de huurders van WTCU, zodat ook zij zich steeds meer bewust zijn van het belang van duurzaamheid, de initiatieven die spelen en zich verbonden voelen met het gebouw en de omgeving.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club Utrecht Centraal en waarom vind jij dat bedrijven in het stationsgebied zich moeten aansluiten?

De GBCU is het platform voor verdere verduurzaming van het gebied en kan/moet een belangrijke gesprekspartner zijn voor andere stakeholders, zoals de gemeente. Samen sterk.

Wat kunnen we het komende jaar nog meer verwachten op het gebied van duurzaamheid in het Stationsgebied Utrecht Centraal?

Ik hoop dat het duurzame goederenvervoer op gang komt.

Wat is voor jou hét voorbeeld van duurzaamheid, levendigheid, kijken naar een duurzame toekomst van de Green Business Club óf in het Stationsgebied als geheel?

De samenwerking tussen alle grote gevestigde partijen in het gebied is het belangrijkste, om een gezamenlijke visie op duurzaamheid te hebben en uit te dragen. Dit versterkt het hele gebied als vestigingslocatie.