Stichting

Stichting Green Business Club Utrecht is in 2014 opgericht door NS, Prorail, Jaarbeurs, NH Hotels, Rabobank Nederland, ABN AMRO, Movares en de Gemeente Utrecht om het stationsgebied te verduurzamen en te verlevendigen. Naast de bedrijven die participant zijn, bestaat de club uit een bestuur, een programmamanager en in 2020 uit vier werkgroepen. Deze werkgroepen werken zelfstandig aan eigen doelstellingen. Het bestuur en de programmamanager dragen zorg voor het behalen van het overkoepelende doel: samenwerken aan een leefbaar stationsgebied Utrecht.

Projecten worden mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Utrecht.

Andere Green Business Clubs in Nederland

De GBCU wordt ondersteund en gefaciliteerd door Green Business Club Nederland. Green Business Club Nederland is een impactorganisatie die lokale samenwerking op het gebied van duurzaamheid stimuleert. Inmiddels zijn er twaalf lokale Green Business Clubs in Nederland. Net als de GBCU zijn deze geïnitieerd door een of meerdere bedrijven en/of de gemeente met als doel ‘hun’ gebied te verduurzamen en te verlevendigen.

Lees hier de verklaring met betrekking tot de nieuwe AVG-privacywet.


Uitvoeringsorganisatie

Tirsa van der Laan
Programmamanager

Bestuur

Bart van Leeuwen
Voorzitter


Wilma Kreikamp
Secretaris


Aletta Koster Aletta Koster
Penningmeester


Meer over de Green Business Club