Over Green Business Club Utrecht Centraal

Green Business Club (GBC) Utrecht Centraal is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het stationsgebied of daarmee verbonden zijn. De participanten zetten zich gezamenlijk in om het stationsgebied en de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen en te verlevendigen. Dit doen zij door middel van concrete projecten en kennisdeling.

Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied Utrecht Centraal, dat is onze missie. Hieronder verstaan we:

 • Een duurzaam gebied dat toekomstbestendig is;
 • Een levendig gebied met ruimte voor kennisuitwisseling en activiteiten;
 • Een zichtbaar groen, schoon én veilig gebied met een tijdelijke én permanente bestemming.

Visie en doelstellingen

Het stationsgebied in Utrecht wordt een plek in de stad waar het prettig is om te werken, wonen en verblijven in de periode dat het gebied volop in ontwikkeling is. Dat doen we door middel van de volgende doelstellingen:

 1. Bijdragen aan het verlevendigen, vergroenen en klimaatadaptief maken van het stationsgebied Utrecht, op korte en lange termijn (werkgroep Levendig).
 2. Een aantoonbaar zero waste stationsgebied in 2030 (werkgroep Circulair – project Zero Waste).

  Download het jaarplan 2024

 3. Het verminderen, verslimmen en verschonen van de goederenstromen in het stationsgebied om de CO2-uitstoot zover mogelijk (met de intentie naar zero-emissie) terug te brengen (werkgroep Zero Emissie goederenvervoer).
 4. Het versterken van de participanten met kennis, netwerk en actieve participatie en projecten.
 5. Utrecht Centraal naar Energieneutraal in 2030 (werkgroep Energietransitie).

Met meerdere werkgroepen realiseren we concrete projecten die bijdragen aan de doelstellingen. Je kunt over al onze projecten lezen in ons jaarplan 2024 en terugblikken op vorig jaar in ons jaarverslag 2023

De projecten worden mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Utrecht.
Ondernemersfonds Utrecht is een fonds dat het mogelijk maakt om collectieve initiatieven, projecten en investeringen binnen de gemeente Utrecht te bekostigen wanneer die bijdragen aan een economisch vitale stad.

Andere Green Business Clubs in Nederland

GBC Utrecht Centraal wordt ondersteund en gefaciliteerd door Green Business Club Nederland. Green Business Club Nederland is een impactorganisatie die lokale samenwerking op het gebied van duurzaamheid stimuleert. Inmiddels zijn er zeventien lokale Green Business Clubs in Nederland. Net als GBC Utrecht Centraal zijn deze geïnitieerd door één of meerdere bedrijven en/of de gemeente met als doel ‘hun’ gebied te verduurzamen en te verlevendigen.


Aanpak

De aanpak van Green Business Club Utrecht Centraal is lokaal, gericht op het stationsgebied Utrecht Centraal, en gebaseerd op drie pijlers:

 1. Doen: het realiseren van concrete projecten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. De participanten leveren hier een actieve bijdrage.
 2. Delen: GBCU faciliteert kennisdeling tussen participanten, stakeholders en andere belanghebbenden in het gebied.
 3. Ontwikkelen: potentie vergroten door projectinitiatieven te onderzoeken.

Bekijk onze lokale projecten

Meer over de Green Business Club