Over GBC Utrecht Centraal

Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied Utrecht Centraal, dat is onze missie. Hieronder verstaan we:

 • Een duurzaam gebied dat toekomstbestendig is
 • Een levendig gebied met ruimte voor kennisuitwisseling en activiteiten
 • Een zichtbaar groen, schoon én veilig gebied met een tijdelijke én permanente bestemming

Visie en doelstellingen

Het stationsgebied in Utrecht wordt een plek in de stad waar het prettig is om te werken, wonen en verblijven in de periode dat het gebied volop in ontwikkeling is. Daar waar de Gemeente Utrecht zich richt op de lange termijn, vormt de Green Business Club Utrecht een netwerk dat de verbinding maakt naar het nu: met de bedrijven in het stationsgebied zorgen we er gezamenlijk voor dat het gebied ook in de tussentijd prettig, leefbaar en duurzaam is. Dat doen we door middel van de volgende doelstellingen:

GBCU Jaarplan 2021

Download jaarplan 2021

 1. Bijdragen aan het verlevendigen en vegroenen van het stationsgebied Utrecht, op korte en lange termijn (werkgroep Levendig).
 2. Aantoonbaar zero waste zijn in 2030: het geproduceerde afval bij de participanten reduceren en maximaal scheiden, zorgen voor minder restafval en de CO2-uitstoot terugdringen met als doel waarde creëren door middel van het hergebruik van grondstoffen (werkgroep Circulair- project Zero Waste).
 3. Het verminderen, verslimmen en verschonen van de goederenstromen in het stationsgebied om de CO2-uitstoot zover mogelijk (met de intentie naar zero-emissie) terug te brengen (werkgroep Circulair-project Zero Emissie Stadslogistiek).
 4. Het versterken van de participanten met kennis, netwerk en actieve participatie en projecten (werkgroep Circulair-Kennisloket)
 5. Utrecht Centraal naar Energieneutraal in 2030 (werkgroep Energietransitie).

Met meerdere werkgroepen realiseren we concrete projecten die bijdragen aan de doelstellingen.

De projecten worden mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Utrecht.
Ondernemersfonds Utrecht is een fonds dat het mogelijk maakt om collectieve initiatieven, projecten en investeringen binnen de gemeente Utrecht te bekostigen wanneer die bijdragen aan een economisch vitale stad.

Download Jaarverslag 2020

Andere Green Business Clubs in Nederland

De GBCU wordt ondersteund en gefaciliteerd door Green Business Club Nederland. Green Business Club Nederland is een impactorganisatie die lokale samenwerking op het gebied van duurzaamheid stimuleert. Inmiddels zijn er twaalf lokale Green Business Clubs in Nederland. Net als de GBCU zijn deze geïnitieerd door een of meerdere bedrijven en/of de gemeente met als doel ‘hun’ gebied te verduurzamen en te verlevendigen.


Aanpak

De aanpak van de Green Business Club Utrecht is lokaal, gericht op het stationsgebied Utrecht Centraal, en gebaseerd op drie pijlers:

 1. Doen: het realiseren van concrete projecten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. De participanten leveren hier een actieve bijdrage.
 2. Delen: de GBCU faciliteert kennisdeling tussen participanten, stakeholders en andere belanghebbenden in het gebied.
 3. Ontmoeten: de impact van de GBCU vergroten door in gesprek te zijn met participanten onder elkaar, stakeholders, de gemeente en andere ondernemers in het stationsgebied en deze ontmoetingen ook te faciliteren.

Bekijk onze lokale projecten

Meer over de Green Business Club