2020/04/01 geplaatst in Energie

Onderzoeksproject Utrecht Centraal Energieneutraal 2030

Eind augustus 2019 zocht Gerard Streng van Strukton namens het netwerk Marktpartijen Stationsgebied contact met het bestuurd van Green Business Club Utrecht Centraal. De vraag: heeft GBCU een ambitie met betrekking tot het energieneutraal maken van het stationsgebied.  Na overleg met onder andere gemeente Utrecht, wordt een onderzoeksvraag uitgezet.

Na het eerste geanimeerde gesprek werd besloten een vervolggesprek te initiëren met daarbij naast de GBCU en Strukton ook het cluster Groen van de Economic Board Utrecht en vertegenwoordigers van het programma Verduurzamen Zakelijk & Maatschappelijk Vastgoed van de gemeente Utrecht. Dit vervolggesprek heeft plaatsgevonden in december 2019 en in dit gesprek is afgesproken dat de GBCU (in afstemming met de gemeente Utrecht) een onderzoeksvraag gaat uitzetten rondom de vraag:

Utrecht Centraal Energieneutraal in 2030, kan dat en wat komt daar dan globaal bij kijken?

Deze onderzoeksvraag moet rond mei 2020 de 1e resultaten opleveren, welke dan gepresenteerd worden aan de genoemde netwerk Marktpartijen Stationsgebied. Mede op basis van de 1e resultaten en de reacties van het netwerk zal dan in mei 2020 in overleg tussen de GBCU en de gemeente Utrecht besloten worden over een vervolg van de onderzoeksvraag. Meer informatie volgt.