2018/01/12 geplaatst in Mobiliteit

Na binnenstad ook uitstootvrij goederenvervoer in Utrechtse stationsgebied

In navolging van de ondernemers in de historische binnenstad van Utrecht, die in september 2017 afspraken maakten met de gemeente en brancheorganisaties om vanaf 2025 volledig uitstootvrij te bevoorraden, gaan bedrijven in het Utrechtse stationsgebied ook onderzoeken of de CO2-uitstoot van het goederenvervoer teruggebracht kan worden naar nul procent. Hiervoor ondertekenden zij gisteren, in het bijzijn van wethouder Lot van Hooijdonk, een intentieverklaring.

Als participanten van de Green Business Club Utrecht Centraal zetten de gemeente Utrecht, Rabobank, Royal HaskoningDHV, Movares, Jaarbeurs, NH Hotels, de Volksbank, TivoliVredenburg, CBRE Global Investors, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Kinepolis en The Green House gisteren hun handtekening onder de intentieverklaring.

ondertekening-intentieverklaring-emissievrij-goederenvervoer

Vervolgstappen

De vervolgstap is dat zij nu met elkaar de mogelijkheden gaan onderzoeken voor schoon, slim en efficiënt goederenvervoer in het stationsgebied om onderdeel te worden van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Het doel van deze Green Deal is zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek in 2025.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Dit is een prachtig initiatief van de grote bedrijven in het stationsgebied om toe te werken naar uitstootvrije stadslogistiek. Dit sluit mooi aan op de afspraken die we vorig jaar al hebben gemaakt voor de binnenstad. Uitbreiding van dit gebied met het stationsgebied maakt het voor ondernemers nog gunstiger om hierin te investeren. Daarmee draagt dit ook weer bij aan een schoon en gezond Utrecht.”  

lot-van-hooijdonk

“Het ondertekenen van deze intentieverklaring voor het stationsgebied sluit mooi aan op de afspraken die we vorig jaar al hebben gemaakt voor de binnenstad.”
– Lot van Hooijdonk

Collectieve afspraken

Om uitstootvrij goederenvervoer in het Utrechtse stationsgebied te realiseren gaat de Green Business Club Utrecht Centraal samen met de bedrijven kijken naar de mogelijkheden om:

  • Goederenstromen te bundelen (zoals die van kantoorartikelen) en gezamenlijk de inkoopvoorwaarden aan te scherpen.
  • Collectieve afspraken te maken met leveranciers.
  • Gefaseerd het gebruik van schone, duurzame en milieuvriendelijke voertuigen in te voeren. Deze inzet kan gestimuleerd worden door aan deze voertuigen voordelen toe te kennen zoals toegang tot meer wegen en gebieden of een groter tijdvak om te bevoorraden.
  • Gezamenlijke afleverpunten (‘hubs’) aan de rand van het stationsgebied te ontwikkelen om vanuit hier per fietskoerier of met elektrisch vervoer te bevoorraden bij de individuele bedrijven.

Gedeelde ambitie van Green Business Clubs in Nederland

Met de ondertekening van de intentieverklaring inspireert de Green Business Club Utrecht Centraal andere Green Business Clubs in Nederland.  Zo wil het bestuur van de GBC Zuidas in navolging van Utrecht ook het draagvlak voor ondertekening inventariseren. Daarnaast heeft het thema logistieke verduurzaming ook in het Haagse Beatrixkwartier en Eindhoven Spoorzone de aandacht. Aansluiting bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) betekent ontsluiting van kennis en ervaringen opgedaan bij projecten elders in het land.