2022/07/20 geplaatst in Energie

Werkgroep Energietransitie werkt aan energieneutraal Utrecht Centraal in 2030

Zeven participanten tekenden in september vorig jaar het convenant ‘Utrecht Centraal energieneutraal in 2030’. Om hier invulling aan te geven, heeft InEnergie het afgelopen half jaar gewerkt aan een Routekaart met daarin adviezen hoe we als collectief deze ambitie vorm kunnen geven. Onlangs is de Routekaart opgeleverd. De werkgroep Energietransitie gaat hier nu vol duurzame energie mee aan de slag!

Uit de routekaart blijkt dat we op een uitdagend postzegelgebied leven! De 7 koplopers verbruiken met elkaar zo’n 121.300 GJ en daarvan kan zo’n 19% worden bespaard door betere isolatie, klimaatbeheersing en gedrag en zo’n 9% lokaal duurzaam worden opgewekt. Dan resteert er nog 71% van de energievraag die buiten het collectief van de 7 koplopers en/of buiten het gebied kan worden gereduceerd of verduurzaamd. Denk hierbij aan de verduurzaming van stadswarmte, koppelkansen van warmte-koude en opwek elders. Ook werd duidelijk dat het stationsgebied dusdanig in ontwikkeling is, dat er nog veel onzekerheden zijn over energievraag, -opwek en koppelkansen in het gebied.

Ambities van de werkgroep Energietransitie
De werkgroep Energietransitie heeft nu de volgende ambities voor de korte- en middellange termijn om invulling te geven aan het convenant:
– Verder verduurzamen stadswarmte. Dit bestaat momenteel uit 42% duurzame energie;
– Aangehaakt blijven bij collectief beursnet WKO om te zorgen dat WKO-prestaties van individuele participanten ten minste vergelijkbaar zijn met dat van het collectief beursnet;
– Deelnemen in een collectieve duurzame opwek-project (zo lokaal mogelijk);
– Organiseren van een collectieve inkoopactie van zon-PV op dak en gevel.

Start project ‘Mag het licht uit?’
Daarnaast wil de werkgroep Energietransitie ook een voorbeeldrol zijn in het stationsgebied. Daarom is – in samenwerking met Stichting Straatnieuws Utrecht – een fotoproject gestart over ‘Mag het licht uit?’. Een thuisloze gaat samen met een professionele fotograaf het gebied in om inzichtelijk te krijgen of er ergens (onnodig) lichten aanstaan in de avond en nacht. Van daaruit werken we werken we toe naar het reduceren van de verlichting, en daarmee het energieverbruik en naar een energieneutraal stationsgebied in 2030.

Meer weten
Wil je meer weten over de routekaart naar een energieneutraal Utrecht Centraal in 2030 of de werkgroep? Neem contact op met Mieke van Eerten-Jansen via mieke.van.eerten@movares.nl

De werkgroep Energietransitie bestaat uit de volgende participanten (* convenant getekend of voornemens):
Bouwinvest* – Jan Willem van den Besselaar
CBRE – Dave Huese
EBN* – Vera Pijnenburg
Gemeente Utrecht* – Luuk Wesseling en Heidi Neomagus
Jaarbeurs* – Pim Venema
Klepierre – Eric Rieter
Movares* – Mieke van Eerten-Jansen (projectleider)
NS Stations – Katelijn van den Berg
ProRail* – Michiel Kroon
Rabobank* – Ruud van der Stoop (voorzitter)
RVO* – Roelant Knauff
SPIE* – Ruben Verheijen (voorzitter)
TivoliVredenburg & cateraar Burgundy Street BV* – Aerd de Boode